TPS

Από CoSyLLab Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Εισαγωγή - Σκοπός

Η στρατηγική διδασκαλίας Think - Pair - Share (TPS) είναι μια στρατηγική συνεργατικής μάθησης. Αναπτύχθηκε από τον καθηγητή Frank Lyman στο Πανεπιστήμιο του Maryland το 1981[1] και έκτοτε έχει προσαρμοστεί από πολλούς ειδικούς στο πεδίο της συνεργατικής μάθησης. Η TPS εισάγει την ιδέα του "χρόνου αναμονής" ή "σκέψης" στη διαδικασία της ομότιμης αλληλεπίδρασης, διαδικασία που αποτελεί συστατικό στοιχείο της συνεργατικής μάθησης. Ο "χρόνος αναμονής" ή "χρόνος σκέψης" έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί ισχυρό παράγοντα στη βελτίωση της ποιότητας των απαντήσεων των εκπαιδευομένων σε τιθέμενες ερωτήσεις.

Η TPS είναι απλή στρατηγική, αποτελεσματική σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, από τις μικρές ηλικίες έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και την εκπαίδευση ενηλίκων και θεωρείται ως ένας από τους θεμέλιους λίθους της ανάπτυξης και εξέλιξης της "συνεργατικής τάξης".

Ο σκοπός της εργασίας σε ομάδες όπως υλοποιείται μέσω της στρατηγικής TPS είναι να βάλουμε τους μαθητές να σκεφτούν μαζί και να συζητήσουν το περιεχόμενο του μαθήματος. Μέσα από αυτή την διαδικασία οι μαθητές επεξεργάζονται πληροφορίες, επικοινωνούν και αναπτύσσουν την σκέψη τους.


Ορισμός

Η στρατηγική Think-Pair-Share είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει στους μαθητές «τροφή για σκέψη» σε συγκεκριμένα θέματα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διατυπώσουν ατομικές ιδέες και να τις μοιραστούν με άλλους μαθητές. Πρόκειται για μια στρατηγική μάθησης που αναπτύχθηκε από τον Lyman και τους συνεργάτες του με σκοπό την ενθάρρυνση της συμμετοχής των φοιτητών στην τάξη. Αντί να χρησιμοποιούν μια βασική μέθοδο απαγγελίας, κατά την οποία ο δάσκαλος θέτει ένα ερώτημα και ένας μαθητής προσφέρει μια απάντηση, η TPS ενθαρρύνει τον υψηλό βαθμό ανταπόκρισης των μαθητών και κρατά την προσοχή τους στην εκάστοτε εργασία.

Περιγραφή Στρατηγικής

 • Χωρίζουμε τους εκπαιδευόμενους σε ομάδες των 4 και τους δίνουμε αριθμούς από το 1 ως το 4 .
 • Ανακοινώνουμε ένα θέμα συζήτησης ή πρόβλημα προς επίλυση (Παράδειγμα : Ποιο δωμάτιο στο σχολείο μας είναι μεγαλύτερο , η καφετέρια ή το γυμναστήριο; Πώς θα μπορούσαμε να μάθουμε την απάντηση; )
 • Δώστε στους μαθητές τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα για να σκεφτούν τη δική τους απάντηση. (Η έρευνα δείχνει ότι η ποιότητα των απαντήσεων των εκπαιδευόμενων ανεβαίνει σημαντικά όταν τους δίνουν χρόνο να σκεφτούν).
 • Χρησιμοποιώντας τους αριθμούς που δώσαμε αρχικά στους εκπαιδευόμενους, ανακοινώνουμε τα ζευγάρια των συνομιλητών. ( Παράδειγμα : Για τη συζήτηση αυτή , Εκπαιδευόμενος # 1 και # 2 θα είναι ζευγάρι. Ταυτόχρονα, οι Εκπαιδευόμενος # 3 και # 4 , θα ανταλλάξουν ιδέες).
 • Ζητήστε από τους μαθητές να συζητήσουν με το ζευγάρι τους σχετικά με το θέμα ή τη λύση .
 • Τέλος, επιλέγουμε τυχαία λίγους μαθητές να μοιραστούν τις ιδέες τους με την τάξη.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να ζητήσουν από τους μαθητές να γράψουν ή να κατασκευάσουν ένα διάγραμμα με τις απαντήσεις τους, ενώ εφαρμόζουν την στρατηγική. Η TPS βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν εννοιολογική κατανόηση ενός θέματος, να αναπτύξουν την ικανότητα να φιλτράρουν τις πληροφορίες, να εξάγουν συμπεράσματα και να αναπτύξουν την ικανότητα εξέτασης άλλων απόψεων. [2]

Φάσεις / Στάδια Ανάπτυξης Δραστηριότητες Ρόλοι

0) Προκαταρκτική

 • Ανακοίνωση του θέματος/ προβλήματος από τον εκπαιδευτικό
 • Καθοδηγητής
 • Εκπαιδευόμενος

1) Ατομικός στοχασμός (Think)

 • Στοχασμός του υπό διερεύνηση θέματος/ προβλήματος από τον κάθε εκπαιδευόμενο ατομικά
 • Διευκολυντής
 • Εκπαιδευόμενος

2) Συζήτηση ανά ζεύγη (Pair)

 • Καθορισμός των ζευγαριών
 • Στοχασμός του υπό διερεύνηση θέματος/προβλήματος ανά ζεύγη
 • Αναθεώρηση ατομικών απόψεων και διάρθρωση κοινών απόψεων που εκφράζουν το ζευγάρι
 • Καταγραφή ιδεών
 • Διευκολυντής
 • Μέλος ομάδας

3) Συνεισφορά ιδεών (Share)

 • Παρουσίαση των ιδεών από την κάθε ομάδα - ζεύγος σε όλη την τάξη
 • Κοινή συζήτηση
 • Διευκολυντής
 • Μέλος Τάξης

Εμπλεκόμενοι Ρόλοι

Οι εμπλεκόμενοι ρόλοι σε αυτή τη στρατηγική είναι οι έξης: Ο εκπαιδευτικός αρχικά παίρνει τον ρόλο του καθοδηγητή, όπου ανακοινώνει το θέμα – πρόβλημα. Στα επόμενα στάδια της υλοποίησης της στρατηγικής ο εκπαιδευτικός παίρνει το ρόλο του διευκολυντή, όπου χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες και κάνοντάς τους κάποιες ερωτήσεις τους βοηθά στο να καταλήξουν σε κάποια εξαγόμενα. Ο εκπαιδευόμενος αρχικά λειτουργεί ατομικά και σκέφτεται το πρόβλημα, στη συνέχεια λειτουργεί ως μέλος μιας μικρής ομάδας με σκοπό να καταλήξουν σε μια κοινή γνώμη. Τέλος λειτουργεί ως μέλος της τάξης όπου παρουσιάζει τις ιδέες της ομάδας του.

Παράδειγμα

Παράδειγμα εφαρμογής της στρατηγικής TPS στο μάθημα των μαθηματικών σε μαθητές Α΄ Γυμνασίου:

Φάση 0 (Προκαταρκτική)

Ο καθηγητής θέτει ένα πρόβλημα προς λύση. Παράδειγμα ενός τέτοιου προβλήματος μπορεί να είναι: "Μου φτάνουν 100 μέτρα συρματόπλεγμα για να περιφράξω ένα αμπέλι σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου με διαστάσεις 22,5 μ. και 19 μ.;

Στη συνέχεια εξηγεί στους μαθητές τη διαδικασία, ότι δηλαδή η λύση του προβλήματος θα δοθεί μέσα από την εργασία σε ομάδες. Σε αυτό το στάδιο ο καθηγητής πρέπει να εξηγήσει με σαφήνεια στους μαθητές το πώς ακριβώς θα εξελιχθεί η διαδικασία, δηλαδή πόσο χρόνο θα έχουν σε κάθε φάση της εργασίας τους, με ποιον τρόπο θα δημιουργηθούν οι ομάδες και να απαντήσει σε τυχόν απορίες των μαθητών του ειδικά αν εφαρμόζει τη στρατηγική αυτή για πρώτη φορά.

Φάση 1 (Think)

Ο καθηγητής ζητάει από τον κάθε μαθητή να σκεφτεί για λίγα λεπτά ατομικά πάνω στο πρόβλημα και στη λύση του. Ο χρόνος που δίνεται σε αυτή την φάση στο μαθητή τον βοηθάει να σκεφτεί μια ποιοτικά καλύτερη απάντηση για το πρόβλημα σε σχέση με την απάντηση που θα σκεφτόταν ελλείψει χρόνου.

Φάση 2 (Pair)

Ο καθηγητής μετακινεί τους μαθητές του σε ομάδες των 2 ατόμων. Οι ομάδες μπορούν να δημιουργηθούν από τα ζευγάρια των μαθητών που κάθονται στο ίδιο θρανίο χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό. Σε κάποια άλλη δραστηριότητα οι ομάδες μπορεί να είναι διαφορετικές. Τώρα ο καθηγητής ζητάει από τα μέλη των ομάδων να συζητήσουν τις απόψεις τους. Αντί δηλαδή κάθε μαθητής να πει την άποψή του στον καθηγητή ζητείται να την πει στο άλλο μέλος της ομάδας του. Στη συνέχεια οι ομάδες συνεχίζουνν να συζητούν για ένα χρονικό διάστημα που θα ορίσει ο καθηγητής με σκοπό να καταλήξουν σε μια από κοινού λύση του προβλήματος. Ο καθηγητής παρακολουθεί διακριτικά την εργασία των ομάδων περιφερόμενος ανάμεσα σε αυτές διασφαλίζοντας με αυτό το τρόπο ότι οι ομάδες συζητούν για το πρόβλημα και όχι για άλλα άσχετα θέματα. Όταν χρειαστεί δίνει διευκρινίσεις και συμβουλές προς τις ομάδες με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου τους.

Φάση 3 (Share)

Ο καθηγητής ρωτάει τυχαία κάποιο μέλος μιας ομάδας να πει τη λύση που προτείνει η ομάδα του και αυτό το κάνει αρκετές φορές διασφαλίζοντας έτσι την συμμετοχή όλων των μαθητών στη διαδικασία και το διαμοιρασμό των ιδεών που ανέπτυξαν οι ομάδες. Οι ιδέες παρουσιάζονται, αναλύονται και τελικά η τάξη καταλήγει στην επιλογή της καλύτερης λύσης του προβλήματος. Σε αυτή τη φάση το ιδανικό είναι, εκτός από τη λύση που προτείνει κάθε ομάδα, να συζητηθεί και η στρατηγική που ακολούθησε κάθε ομάδα για να οδηγηθεί στην λύση.


Άλλα παραδείγματα

Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα

Πλεονεκτήματα

 • Η προετοιμασία είναι γενικά εύκολη και δεν χρειάζεται πολύ χρόνο
 • Η προσωπική αλληλεπίδραση παρακινεί ακόμα και τους εκπαιδευόμενους που δεν έχουν πειθαρχεία στο μάθημα
 • Μπορεί κανείς να κάνει ερωτήσεις διαφορετικού είδους και επιπέδου δυσκολίας
 • Απασχολεί όλη την τάξη και παρέχει την δυνατότητα σε μαθητές χαμηλών τόνων να απαντούν σε ερωτήσεις δίχως να χρειάζεται να σταθούν όρθιοι μπροστά σε όλη την τάξη
 • Μπορεί κάποιος μαθητής να ακούει τις συζητήσεις όλων των ομάδων κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας και να συλλέγει απαντήσεις
 • Αυτή η στρατηγική μάθησης είναι αποτελεσματική και δημοφιλής για την χρήση της σε μεγάλες τάξεις λόγω του ρευστού χαρακτήρα του σχηματισμού ομάδων
 • Η συζήτηση στην τάξη κατά τη διάρκεια του εξαμήνου είναι γενικά πιο γόνιμη μετά την χρήση της TPS, όπως επίσης η συχνή χρήση αυτών των δραστηριοτήτων βελτιώνει τα επίπεδα άνεσης των εκπαιδευόμενων και την προθυμία συμμετοχής τους στην τάξη.[3]

Ειδικότερα, η σωστή εφαρμογή της TPS συμβάλλει στην:

 • Προώθηση θετικής αλληλεξάρτησης: Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο.
 • Ατομική ευθύνη: Οι εκπαιδευόμενοι είναι υπεύθυνοι ο ένας απέναντι στον άλλον κατά την ανταλλαγή ιδεών. Ακόμη περισσότερο, κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να κληθεί να παρουσιάσει ή και να υποστηρίξει τις ιδέες του συνεργάτη - ζεύγους σε κάποια άλλη ομάδα ή και στο σύνολο της τάξης.
 • Ισότιμη συμμετοχή: Κάθε εκπαιδευόμενος έχει ισότιμο ρόλο στην ομάδα - ζεύγος. Είναι πιθανόν ο ένας εκ των δύο μελών της ομάδας, να επιχειρήσει να κυριαρχήσει. Ο δάσκαλος μπορεί να το αποτρέψει διαμέσου του ρόλου του ως Καθοδηγητής – Διευκολυντής.
 • Ταυτόχρονη αλληλεπίδραση: Ανά πάσα στιγμή όλοι οι εκπαιδευόμενοι είναι ενεργά δεσμευμένοι σε μια διαδικασία σκόπιμης ομιλίας και ακρόασης.

Μειονεκτήματα

 • Χρειάζεται να αφιερωθεί πολύς χρόνος για τη συγκεκριμένη στρατηγική
 • Είναι δύσκολο για τον εκπαιδευτικό να προσφέρει βοήθεια σε όλους εκπαιδευόμενους κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εφόσον οι ομάδες είναι πολλές. [4]

Αξιολόγηση

Η TPS είναι μια βασική δομή για την εισαγωγή στα πρώτα στάδια της διαδικασίας για την ίδρυση της «συνεργατικής τάξης». Εξασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο δέσμευσης (είναι δύσκολο για κάποιον να μείνει έξω από ένα ζευγάρι) και είναι πιο ασφαλές από ό, τι μια μεγάλη ομάδα. Η TPS έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με την παραδοσιακή δομή ερωτήσεων. Η λέξη «Think» ενσωματώνει την σημαντική έννοια του «χρόνου αναμονής». Επιτρέπει σε όλα τα παιδιά να αναπτύξουν τις απαντήσεις τους, ώστε αυτές να είναι μεγαλύτερες και πιο περίτεχνες . Οι απαντήσεις θα έχουν αιτιολόγηση, επειδή οι εκπαιδευόμενοι έχουν σκεφτεί και έχουν συζητήσει μεταξύ τους προηγουμένως. Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι είναι πιο πρόθυμοι να πάρουν το ρίσκο και να προτείνουν ιδέες, επειδή έχουν ήδη «δοκιμαστεί» τους με το συνεργάτη τους.[5]

Παραλλαγές στρατηγικής

Timed-Pair-Share

Η παραλλαγή αυτή χρησιμοποιείται επί τούτου (ad hoc) εφόσον διαπιστωθεί από τον διδάσκοντα / εκπαιδευτή ότι κάποιος από τα μέλη των ζευγών μονοπωλεί τη συζήτηση στη φάση Pair. Ο εκπαιδευτής μπορεί να ορίσει συγκεκριμένο και ίσο χρόνο ανάπτυξης των απόψεων για τα μέλη των ομάδων στις οποίες παρατηρείται χρονική ανισοκατανομή. Η παραλλαγή "Timed-Pair-Share" μπορεί ομως να χρησιμοποιηθεί εξαρχής για όλα τα ζεύγη, ιδίως αν εκπαιδευτής γνωρίζει από την προηγούμενη εμπειρία του στη συγκεκριμένη τάξη ότι υπάρχουν άτομα που πάντα μονοπωλούν τη συζήτηση. Η ονομασία "Timed-Pair-Share" χρησιμοποιείται για να δοθεί έμφαση στον προκαθορισμένο, ανά μέλος, χρόνο στην φάση Pair και όχι επειδή δεν περιλαμβάνεται η αρχική φάση Think:

Φάση 1: Ατομικός στοχασμός (Think)

 • Στοχασμός του υπό διερεύνηση θέματος/προβλήματος από τον κάθε εκπαιδευόμενο ατομικά

Φάση 2: Συζήτηση ανά ζεύγη με ίσο προκαθορισμένο χρόνο για κάθε μέλος (Timed-Pair)

 • Καθορισμός των ζευγαριών
 • Καθορισμός ίσου χρόνου ομιλίας για το κάθε μέλος της ομάδας ζεύγους και επίβλεψη από τον εκπαιδευτή της τήρησης του κανόνα
 • Στοχασμός του υπό διερεύνηση θέματος/προβλήματος ανά ζεύγη
 • Αναθεώρηση ατομικών απόψεων και διάρθρωση κοινών απόψεων που εκφράζουν το ζευγάρι

Φάση 3: Συνεισφορά ιδεών (Share)

 • Παρουσίαση των ιδεών από την κάθε ομάδα - ζεύγος σε όλη την τάξη
 • Κοινή συζήτηση

Think-Pair-Square-Share

Η παραλλαγή "Think-Pair-Square-Share" αναπτύχθηκε από τον Spencer Kagan το 1994. Είναι μια παραλλαγή προτιμητέα για την επίλυση προβλημάτων (problem solving). Τα προβλήματα είναι συνήθως πιο σύνθετα σε σχέση με τα απλά ανοικτά ερωτήματα και απαιτούν τη συνεργασία περισσότερων μελών. Παρόλα αυτά η "Think-Pair-Square-Share" μπορεί να εφαρμοστεί και για συζήτηση ανοικτών ερωτημάτων. Στην παραλλαγή αυτή μετά την εφαρμογή της φάσης Pair τα ζευγάρια ενώνονται ανά δύο και σχηματίζουν τετράδες:

Φάση 1: Ατομικός στοχασμός (Think)

 • Στοχασμός του υπό διερεύνηση θέματος/προβλήματος από τον κάθε εκπαιδευόμενο ατομικά

Φάση 2: Συζήτηση ανά ζεύγη (Pair)

 • Καθορισμός των ζευγαριών
 • Στοχασμός του υπό διερεύνηση θέματος/προβλήματος ανά ζεύγη
 • Αναθεώρηση ατομικών απόψεων και διάρθρωση κοινών απόψεων που εκφράζουν το ζευγάρι

Φάση 3: Συζήτηση ανά τετράδες (Square)

 • Σχηματισμός των τετράδων
 • Τα 2 ζεύγη συγκρίνουν τη λύση και τη μεθοδολογία στις οποίες κατέληξαν το καθένα από αυτά στην προηγούμενη φάση Pair
 • Διάρθρωση της βέλτιστης λύσης και μεθοδολογίας. Σε περίπτωση που πρόκειται για ανοικτό ερώτημα, απλώς υιοθετείται μια πιο περιεκτική και εμπεριστατωμένη άποψη

Φάση 4: Συνεισφορά ιδεών (Share)

 • Παρουσίαση των ιδεών από την κάθε ομάδα - ζεύγος σε όλη την τάξη
 • Κοινή συζήτηση

Think-Write-Pair-Share

Η παραλλαγή αυτή χρησιμοποιείται όταν ο εκπαιδευτής επιθυμεί - για λόγους αξιολόγησης της φάσης Think - να καταγραφούν οι προσωπικές αρχικές απόψεις των εκπαιδευομένων πριν το σχηματισμό ζευγαριών. Η εφαρμογή αυτής της παραλλαγής μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία με τη χρήση πχ ενός φόρουμ ως χώρου καταγραφής των σκέψεων / απόψεων των εκπαιδευομένων.

Φάση 1: Ατομικός στοχασμός και καταγραφή (Think - Write)

 • Στοχασμός του υπό διερεύνηση θέματος/προβλήματος από τον κάθε εκπαιδευόμενο ατομικά
 • Καταγραφή ιδεών

Φάση 2: Συζήτηση ανά ζεύγη (Pair)

 • Καθορισμός των ζευγαριών
 • Στοχασμός του υπό διερεύνηση θέματος/προβλήματος ανά ζεύγη
 • Αναθεώρηση ατομικών απόψεων και διάρθρωση κοινών απόψεων που εκφράζουν το ζευγάρι
 • Καταγραφή ιδεών

Φάση 3: Συνεισφορά ιδεών (Share)

 • Παρουσίαση των ιδεών από την κάθε ομάδα - ζεύγος σε όλη την τάξη
 • Κοινή συζήτηση

Formulate-Share-Listen-Create

Η παραλλαγή "Formulate - Share - Listen - Create" αναπτύχθηκε από τους David Johnson, Roger Johnson και Karl Smith (1991). Είναι προτιμητέα για επίλυση προβλημάτων. Στη φάση "Create" οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να συνθέσουν τις ιδέες τους για τη βέλτιση επίλυση ενός προβλήματος:

Φάση 1: Ατομική διατύπωση (Formulate)

 • Διατύπωση της απάντησης/λύσης του υπό διερεύνηση προβλήματος από τον κάθε εκπαιδευόμενο ατομικά

Φάση 2: Συνεισφορά ιδεών ανά ζεύγη (Share)

 • Καθορισμός των ζευγαριών
 • Συνεισφορά της απάντησης/λύσης του υπό διερεύνηση θέματος/προβλήματος ανά ζεύγη

Φάση 3: Ακρόαση ιδεών του συνεργάτη - ζεύγους (Listen)

 • Προσεκτική ακρόαση των απόψεων που εκφράζουν το έτερο μέλος της ομάδας
 • Καταγραφή ομοιοτήτων και διαφορών στις απαντήσεις/απόψεις των μελών της ομάδας - ζεύγους

Φάση 4: Διαμοιρασμός ιδεών (Create)

 • Αναθεώρηση και διατύπωση της απάντησης/λύσης που ενσωματώνει τα καλύτερα στοιχεία από όλες τις απόψεις.
 • Προετοιμασία για ανακοίνωση της απάντησης/λύσης στο σύνολο της τάξης.

TPS και Numbered Heads Together

Η στρατηγική "Numbered Heads Together" αναπτύχθηκε από τον Spencer Kagan και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την TPS σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης μιας συνεργατικής τάξης.


Βιβλιογραφία

 • Berliner, D. C. (2000). Tips for teaching by means of the lecture method. Tempe, AZ: College of Education, Arizona State University [Manuscript/Seminar Materials].
 • Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Smith, K. A. (1991a). Active learning: Cooperation in the college classroom. Edina, MN: Interaction Book Company.
 • Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Smith, K. A. (1991b). Cooperative learning: increasing college faculty instructional productivity. Washington, DC: ASHE/ERIC Higher Education.
 • Lyman, F. (1981). The Responsive Class Discussion. In A. S. Anderson (ed.), Mainstreaming Digest. College Park: College of Education, University of Maryland.
 • National Institute for Science Education (2007). Doing CL – Think - Pair - Share. Retrieved February, 10, 2010, from http://www.wcer.wisc.edu/archive/Cl1/CL/doingcl/thinkps.htm
 • Saskatoon Public Schools (2009). Instructional strategies online. Retrieved February, 10, 2010, from http://olc.spsd.sk.ca/DE/PD/instr/strats/think

Αναφορές

 1. Lyman, F. (1981). The Responsive Class Discussion. In A. S. Anderson (ed.), Mainstreaming Digest. College Park: College of Education, University of Maryland.
 2. http://olc.spsd.sk.ca/De/PD/instr/strats/think/
 3. http://serc.carleton.edu/introgeo/interactive/tpshare.htm
 4. https://sites.google.com/site/wikipagethinkpairshare/
 5. http://www.eazhull.org.uk/nlc/think,_pair,_share.htm


Εξωτερικοί Σύνδεσμοι