SCAMPER

Από CoSyLLab Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Εισαγωγή - Σκοπός

Η SCAMPER είναι μια στρατηγική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τους μαθητές να δημιουργήσουν νέες ή εναλλακτικές ιδέες. Είναι ένα εργαλείο που υποστηρίζει τη δημιουργικότητα και την αποκλίνουσα σκέψη. Η SCAMPER αναλύεται ως εξής: substitute (υποκαθιστώ), combine (συνδυάζω), adapt (προσαρμόζω), modify/magnify/minify (τροποποιώ / μεγεθύνω / σμικρύνω), put to other uses (χρησιμοποιώ και σε άλλες περιπτώσεις), eliminate (εξαλείφω), reverse/rearrange (αντιστρέφω / αναδιατάσσω). Η τροποποίηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της δημιουργικότητας. Δεν υπάρχει τίποτα νέο, όλα προκύπτουν από μια παραλλαγή ή μετατροπή μιας υπάρχουσας ιδέας. Η τεχνική Scamper είναι ένας συνδυασμός τεχνικών για μετατροπή οποιουδήποτε υπάρχοντος αντικειμένου, υπηρεσίας ή διαδικασίας σε κάτι νέο. Το αποτέλεσμα που θα προκύψει μπορεί να επεξεργαστεί περαιτέρω για να δημιουργηθούν και άλλα αποτελέσματα.

Tennis-ball-earmugs.jpg

Πολλά θα μπορούσαν να συμβούν στην αναζήτηση εναλλακτικών ιδεών:

 • Κάποια από τις εναλλακτικές ιδέες ίσως λύσει το πρόβλημα.
 • Πιθανόν μία εναλλακτική να βοηθήσει στον επανπροσδιορισμό των στοιχείων του προβλήματος και έτσι να λυθεί με έμμεσο τρόπο.
 • Η εναλλακτική ιδέα ίσως αποδειχθεί ο αποτελεσματικότερος τρόπος.
 • Μία εναλλακτική ιδέα μπορεί να είναι μία μεγάλη και πρωτοποριακή ανακάλυψη, αλλά να μην σχετίζεται με το υπάρχον πρόβλημα.

Η SCAMPER προσπαθεί να οργανώσει αυτές τις περιπτώσεις και να συντονίσει τις ενέργειες των ερευνητών. Εάν χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση, είναι ένα άριστο εργαλείο για να οικοδομούν οι μαθητές νέα γνώση με βάση τις εμπειρίες και τις γνώσεις που ήδη κατέχουν. H μέθοδος SCAMPER βοηθά τους εκπαιδευόμενους να θέσουν ερωτήματα που απαιτούν από αυτούς να σκεφτούν πέρα από τα προφανή - τετριμμένα συμπεράσματα ενός θέματος και δεν βοηθά στην εκμάθηση διαδικασιών ή την απομνημόνευση θεωρητικών εννοιών, αλλά αποσκοπεί στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και υποστηρίζει την οικοδόμηση νέας γνώσης από τους εκπαιδευόμενους. Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο συνεργατικής μάθησης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε παιχνίδι ρόλων. [1]

Tool-map scamper.jpg


Ορισμός

Η τεχνική SCAMPER βασίζεται σε αλλαγές που γίνονται σε μία υπάρχουσα εργασία ώστε να δημιουργηθεί ένα καινούριο προϊόν. Είναι αρκτικόλεξο και σημαίνει: S - Substitute - Αντικαθιστώ στοιχεία, υλικά, ιδιότητες και ανθρώπους. C - Combine - Συνδυάζω νέα ή προγενέστερα υλικά-στοιχεία- ιδιότητες. Συνεργάζομαι με άλλους ανθρώπους, ενσωματώνομαι με άλλα συστήματα και υπηρεσίες. A - Adapt - Προσαρμόζω και αλλάζω την λειτουργικότητα μιας υπάρχουσας υπηρεσίας, διαδικασίας ή ενός προϊόντος. M - Modify - Τροποποιώ ή μεγιστοποιώ τις ιδιότητες ενός προϊόντος/υπηρεσίας/διαδικασίας. P - Put to another use - Υιοθετώ νέα χρήση και εντοπίζω καινοτόμες λειτουργηκότητες ή εναλλακτικές χρήσεις. E - Eliminate - Απλοποιώ- αφαιρώ ιδιότητες και στοιχεία τα οποία περιπλέκουν ένα σύστημα ή μια διαδικασία και καταλήγουμε στον πυρήνα της πιο βασικής και ουσιαστικής λειτουργίας. R - Reverse - Αντιστρέφω ή αναποδογυρίζω


Περιγραφή Στρατηγικής

Η στρατηγική αυτή είναι καλύτερο να χρησιμοποιηθεί αφού οι μαθητές έχουν περάσει κάποιο χρόνο μελετώντας ένα κείμενο. Εξηγήστε το σκοπό της στρατηγικής στους μαθητές, ενθαρρύνοντάς τους να ανοίξουν το μυαλό τους σε μια σειρά από δημιουργικές δυνατότητες. Οι ερωτήσεις Scamper βοηθούν στην ομαλή ροή των ιδεών και κατευθύνουν την δημιουργικότητα μιας ομάδας σε ένα εργασιακό ή εκπαιδευτικό περιβάλλον. Οι ερωτήσεις αυτές μπορεί να αναφέρονται σε υλικά, προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικασίες. Στη συνέχεια αναλύεται κάθε κατηγορία και παραθέτονται πιθανές ερωτήσεις.

Substitute

Αποτελεί μια μέθοδο δοκιμής - λάθους όπου κάτι αντικαθίσταται με κάτι άλλο μέχρι να προκύψει η επιθυμητή ιδέα.

 • Υλικά- Προϊόντα: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλλά υλικά; Yπάρχει κάτι άλλο προς αντικατάσταση; Μπορεί να αλλάξει το βασικό συστατικό; Μπορεί να αλλάξει η ποιότητα των πρώτων υλών;
 • Υπηρεσίες- Διαδικασίες: Υπάρχει κάποιος άλλος που μπορεί να αντικατασταθεί; Μπορούν να αλλάξουν οι κανονισμοί; Μπορούν να αλλάξουν οι διαδικασίες; Μπορούν να αλλάξουν οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις συναρτήσει του αναλυτικού προγράμματος;

Combine

Συνδυασμός ιδιοτήτων, στοιχείων, μερών, ιδεών και σκοπών που στο παρελθόν δεν σχετίζονταν μεταξύ τους ώστε να δημιουργηθεί κάτι νέο.

 • Υλικά- Προϊόντα: Ποιο υλικό να χρησιμοποιήσω; Ποιο κράμα μετάλλων; Ποιο συνδυασμό χρωμάτων; Ποιες πρώτες ύλες;
 • Υπηρεσίες- Διαδικασίες: Με ποιες εταιρίες να συνεργαστώ; Να ενσωματώσω το σύστημα ελέγχου παρεχόμενων υπηρεσιών που εφαρμόζει ο συνεργάτης μου; Θα ενσωματώσουμε τις ρουμπρικές αξιολόγησης επίδοσης των φοιτητών που εφαρμόζονται στα πανεπιστήμια της Αμερικής;

Adapt

Ένα παράδοξο νοητικό σχήμα της δημιουργικότητας αποτελεί το γεγονός ότι για να σκεφτούμε πρωτότυπα πρέπει πάνω από από όλα να οικειοποιηθούμε και να αξιοποιήσουμε τις προγενέστερες ιδέες και απόψεις. Άλλωστε η προσαρμογή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της δημιουργικότητας και κατ' επέκταση της παραγωγικής διαδικασίας. Η πλειονότητα των νέων ιδεών, υπηρεσιών και προϊόντων στηρίζεται σε αντίστοιχα που ήδη υπάρχουν.

 • Υλικά- Προϊόντα -Υπηρεσίες- Διαδικασίες: Υπάρχει κάτι παρόμοιο; Mε τι άλλο μοιάζει; Ποιες άλλες ιδέες φέρνει στο μυαλό μας; Τι παλαιότερο μας θυμίζει; Yπάρχει παραλληλισμός; Ποιον μπορώ να μιμηθώ; Ποιο νέο εκπαιδευτικό πείραμα μπορώ να πραγματοποιήσω με βάση προγενέστερη πειραματική διάταξη; Ποια ιδέα θα μπορούσα να ενσωματώσω; Σε ποιο άλλο πλαίσιο θα μπορούσα να τοποθετήσω την σκέψη μου; Ποια άλλα επιστημονικά και γνωστικά πεδία θα μπορούσα να ενσωματώσω στην διαδικασία για την εξέλιξη μιας διαδικασίας/υπηρεσίας/προϊόντος;

Magnify - Modify

Συχνά οι άνθρωποι προσδίδουν στα αντικείμενα που εκτιμούν περισσότερο μεγαλύτερες διαστάσεις καθώς επίσης και τις βέλτιστες ιδιότητες και παρεχόμενες υπηρεσίες. Άλλωστε αυτός είναι ο κύριος λόγος που η μεγιστοποίηση αποτελεί ένα από τα συνηθέστερα trick των διαφημιστών.

 • Υλικά- Προϊόντα-Υπηρεσίες- Διαδικασίες: Τι να προστεθεί; Ισχυρότερο; Μεγαλύτερο; Υψηλότερο; Συχνότερο; Περισσότερος χρόνος, δύναμη ή ύψος; Παραπάνω χαρακτηριστικά; Ποια πρόσθετα συστατικά ή υπηρεσίες μπορούν να ανεβάσουν την αντικειμενική τους αξία; Τι θα μπορούσε να αντιγραφεί; Με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να οδηγήσουμε το τελικό προϊόν στην "υπερβολή"; Μπορούμε να τροποποιήσουμε τις ιδέες μας;Πώς γίνεται να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο; Τι είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί στην δεδομένη χρονική περίοδο; Αλλαγή χρώματος, κίνησης, ήχου, σχήματος; Τι αλλαγές μπορούν να γίνουν στα σχέδια, την διαδικασία ή το μαρκετινγκ; Είναι δυνατό να δημιουργηθούν συσχετίσεις μεταξύ μορφής - συσκευασίας και μεταξύ μορφής - διάδρασης με παροχές υπηρεσιών; Eίναι δυνατό να δημιουργηθούν συσχετίσεις μεταξύ αναλυτικού προγράμματος και μαθησιακών αναγκών και δραστηριοτήτων που ενισχύουν την δημιουργικότητα των μαθητών (πχ το πρόγραμμα Δαίδαλος);


Put to another use

Οι συγκεκριμένες ερωτήσεις οξύνουν την κριτική μας ικανότητα και μας βοηθούν να σκεφτούμε νέες ιδέες, προϊόντα και υπηρεσίες και έπειτα μας υποκινούν να φανταστούμε πως αλλιώς να τα προσεγγίσουμε. Απαιτείται διορατικότητα και εντοπισμός πολλαπλών χρήσεων ενός προϊόντος ,υπηρεσίας ή διαδικασίας.

 • Υλικά- Προϊόντα-Υπηρεσίες- Διαδικασίες: Που αλλού μπορεί να χρησιμοποιηθεί; Γίνεται να έχει άλλες χρήσεις εάν τροποποιηθεί ή αν παραμείνει ως έχει; Μπορεί να αποτελέσει ένα πολυχρηστικό εργαλείο ή υπηρεσία; Γίνεται να επεκταθεί; Να απευθυνθεί ως έχει ή μερικώς τροποποιημένο σε άλλες αγορές;

Eliminate

Πολλές από τις πιο δημιουργικές ιδέες γεννιούνται κατά το στάδιο της αφαιρετικής σκέψης όπου προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια υπηρεσία ή ένα προϊόν πρωτίστως εύχρηστο, αλληλεπιδραστικό, ελκυστικό αλλά παράλληλα απλό και λειτουργικό.

 • Υλικά- Προϊόντα-Υπηρεσίες- Διαδικασίες: Τι να αφαιρεθεί; Μικρότερο; Ελαφρύτερο; Βραδύτερο; Συμπύκνωση; Υποβάθμιση; Να είναι πτυσσόμενοo; Μπορούν να διαγραφούν οι κανόνες; Υπάρχει κάτι που να είναι περιττό; Μπορώ να το αφαιρέσω ή να το διαγράψω; Τι πρέπει να παραλείψω; Να το μοιράσω σε δύο μέρη; Πρέπει να το χωρίσω; Πρέπει να το διαμοιράσω; Πρέπει να το συμπτύξω;

Reverse

Αντιστρέφουμε την λογική μας και προσπαθούμε να γίνουμε πιο δεκτικοί στις νέες προκλήσεις χρησιμοποιώντας την αρχή της αντιστροφής.

 • Υλικά- Προϊόντα-Υπηρεσίες- Διαδικασίες: To αντίθετο; Μπορώ να προσθέσω θετικά στοιχεία σε αρνητικά; Ποια είναι τα αρνητικά και ποια τα αντίθετα σημεία; Πρέπει να το επεξεργαστώ και από την άλλη ή την αντίθετη πλευρά;

Παραδείγματα: εφαρμογή αναλυτικών προγραμμάτων, χρονοπρογραμματισμός των δραστηριοτήτων με μαθητές τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, ώστε να έχουμε καλύτερη κατανομή δραστηριοτήτων -χρονοπρογραμματισμού, εκπαιδευτική διαδραστική επιφάνεια (αλληλεπίδραση μαθητή - μηχανής αλλά και εκπαιδευτικού - μηχανής).

Εμπλεκόμενοι Ρόλοι

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να εξηγήσει τη βασική ιδέα του εκάστοτε θέματος , ζητώντας από τους μαθητές να εμβαθύνουν. Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τη δημιουργική σκέψη των μαθητών ζητώντας τους να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτήσεων που αντιστοιχούν σε κάθε γράμμα του SCAMPER. [2]

Παράδειγμα

Διαμόρφωση Δικτυακού Χώρου μιας Τάξης

Στο παράδειγμά μας θα επιχειρήσουμε να διδάξουμε πώς να διαμορφώσουμε με τον πιο κατάλληλο τρόπο τη διαδικτυακή παρουσία της τάξης.

Ακολουθώντας τα βήματα της μεθόδου SCAMPER δημιουργούνται ομάδες και σε κάθε ομάδα διατίθεται μία αφίσα όπου γράφεται ο τίτλος της εργασίας. Στη συνέχεια προτρέπονται τα μέλη να προτείνουν διάφορες ιδέες που τους έρχονται στο μυαλό και οι οποίες θα συμπληρωθούν στην αφίσα, κάτω απο τον τίτλο. Οι ιδέες δεν είναι απαραίτητο να αναφέρονται πάντα στα σωστά ερωτήματα της μεθόδου, αφού προτεραιότητα στη φάση αυτή έχει να δημιουργηθεί μια πληθώρα πληροφορίας και όχι η ποιότητα. Σημαντικό είναι να γίνει απλά η αρχή, να εμπνευστούν τα μέλη από τις ερωτήσεις και να δημιουργήθει μία πολύχρωμη ποικιλία ιδεών.

Φάση 1: Αντικατάσταση (Substitute)

Ποια τμήματα μπορούν να αντικατασταθούν;

 • Οι σύνδεσμοι (mailto) που παραπέμπουν σε εξωτερικό πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να αντικατασταθούν με μία φόρμα επικοινωνίας
 • Να προστεθεί newsticker που θα αντικαταστήσει τον πίνακα ανακοινώσεων
 • Να αντικατασταθούν μεγάλα κείμενα με εικόνες, όπου αυτό είναι δυνατό
 • Αντί να δημιουργεί ο μαθητής του άρθρα κατ'αποκλειστικότητα, να μπορεί να χρησιμοποιεί ανατροφοδοτήσεις (feeds) από άλλους συμμαθητές (φυσικά μόνο αν οι συμμαθητές το έχουν προηγουμένως αποδεχτεί). Το γεγονός αυτό μπορεί επίσης να ενισχύσει το χαρακτήρα του δικτύου της περιοχής
 • Αντί να φιλοξενούνται ξεχωριστά μια ιστοσελίδα και ένα ιστολόγιο, να τεθούν υπό μία, κοινή διεύθυνση.

Φάση 2: Συνδυασμός (Combine)

Ποιες λειτουργίες μπορούν να συνδυαστούν;

 • Στo μπανερ της ιστοσελίδας να προστεθεί σύνδεσμος που να παραπέμπει στην αρχική σελίδα
 • Τα υπάρχοντα κείμενα και οι ενδεχόμενες προτάσεις θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο (newsletter).
 • Τα υπάρχοντα κείμενα θα μπορούσαν να εμπλουτιστούν με φωτογραφίες από κάποια βάση δεδομένων φωτογράφιών, για παράδειγμα το Flickr.
 • Τα Tweets του μαθητή θα μπορούσαν να ενταχθούν στην ιστοσελίδα με τη μορφή ενός widget.

Φάση 3: Προσθήκη (Adapt)

Ποια τμήματα μπορούν να συμπληρωθούν με άλλες λειτουργίες;

 • Να μεταφορτωθούν και να ενσωματωθούν παρουσιάσεις του PowerPoint
 • Τα άρθρα να προτείνονται σε μορφή podcast ή να διατίθενται στο εμπόριο
 • Ένα προσωπικό κανάλι, για παράδειγμα στο YouTube θα απέφερε επιπρόσθετους αναγνώστες/ θεατές
 • Να προστεθεί χάρτης πλοήγησης (sitemap) για να διευκολύνεται η πλοήγηση του χρήστη και των μηχανών αναζήτησης

Φάση 4: Τροποποίηση (Modify)

Ποια στοιχεία μπορούν να τροποποιηθούν;

 • Στην περίπτωση που υπάρχουν συχνές ανακοινώσεις, να ενσωματωθούν οι τίτλοι τους σε ένα RSS feed, αντί να χρειάζεται να τις διαφημίσουμε κάθε φορά.
 • Να διασφαλιστεί μια καλύτερη δομή του περιεχομένου με την επαναχρησιμοποίηση λιστών σε διάφορες μορφές(πχ μία λίστα “Best of”)
 • Να θεσπιστούν κανόνες σχεδιασμού και με βάση αυτούς τους κανόνες να μορφοποιούνται όμοια όλα τα στοιχεία της ιστοσελίδας (πχ μόνο ασπρόμαυρες φωτογραφίες, αρίθμηση πάντα με πλάγια μορφή κ.ο.κ)

Φάση 5: Επαναχρησιμοποίηση (Put to another use)

Ποια τμήματα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν;

 • Εφόσον υπάρχει ένα αξιόλογο πλήθος άρθρων για ένα συγκεκριμένο θέμα, θα μπορούσε να γραφεί ένα e-Book.
 • Να έρθει ο μαθητής σε επαφή με συμμαθητές του και να προσφέρει τον εαυτό σας ως εμπειρογνώμονα στο θέμα που διαπραγματεύτηκε.

Φάση 6: Απλοποίηση (Εliminate)

Τι αποδείχθηκε άχρηστο και μπορεί να αφαιρεθεί;

 • Να γίνει έλεγχος εγκυρότητας εξερχόμενων συνδέσμων και όσοι σύνδεσμοι δε λειτουργούν να αφαιρεθούν
 • Είναι πραγματικά απαραίτητες όλες οι ρουμπρίκες και τα στοιχεία μενού στο ιστολόγιο;
 • Χρειαζόμαστε πραγματικά επικοινωνία πραγματικού χρόνου στην ιστοσελίδα;
 • Η webcam που δείχνει στο προαύλιο είναι απαραίτητη;
 • Μήπως ο δικτυακός χώρος έχει υπερβολικό πλήθος χρωμάτων, ενώ θα επαρκούσαν και δύο χρώματα; Χρειαζόμαστε όντως πάνω από δύο τύπους ή μεγέθη γραμματοσειρών;

Φάση 7: Αντιμετάθεση (Reverse)

Υπάρχουν σημεία όπου μπορεί να αλλάξει η σειρά των δεδομένων;

 • Με ποιον τρόπο θέλουμε να ξεκινάει η αρχική σελίδα; Με την τελευταία δημοσίευση; Με την δημοσίευση που δέχτηκε τις περισσότερες αναγνώσεις; Με τη δημοσίευση που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία;
 • Είναι χρήσιμες οι ρουμπρίκες για τους αναγνώστες; Χρειαζόμαστε κάποιο μενού, κι αν ναι, να τοποθετηθεί αυτό στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο της σελίδας;
 • Είναι προτιμότερο να υλοποιηθεί η νέα έκδοση του δικτυακού τόπου αποκλειστικά με πρωτοβουλίες του μαθητή ή να αναπτύξει τις ιδέες από κοινού με τους συμμαθητές του;

Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα

Όπως και με κάθε δημιουργική τεχνική σκέψης, η προσέγγιση SCAMPER έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και αδυναμίες, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία χρησιμοποιείται.

Πλεονεκτήματα

 • Παραγωγή Νέων Ιδεών. Με τη χρήση της μεθόδου SCAMPER, ένα άτομο ή μια ομάδα μπορεί να τη παράγει νέες ιδέες με την απλή αξιολόγηση μιας υπάρχουσας ιδέας. Αυτή η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε τεράστιες βελτιώσεις για ιδέες που μπορεί να υπάρχουν ήδη ή για ιδέες που βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο. Σε περίπτωση που μια ιδέα συναντά εμπόδια ανάπτυξης, η μέθοδος SCAMPER μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια συστηματική προσέγγιση για την υπέρβαση του όποιου εμποδίου, επιτρέποντας την δημιουργία νέων ιδεών με σκοπό τη δημιουργία ενός βελτιωμένου προϊόντος.
 • Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας στα παιδιά. Η διαδικασία SCAMPER χρησιμοποιείται επίσης σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με την ενθάρρυνση της δημιουργικής διαδικασίας στο μυαλό των παιδιών, επηρεάζοντας την παραγωγή νέων ιδεών, χωρίς την τοποθέτηση ορίων σχετικά με την προέλευσή τους. Μερικά παιδιά έχουν πρόβλημα με την ανάπτυξη των νέων ιδεών, όταν δεν τους παρέχεται ένα μεγάλο μέρος της δημιουργικής επιρροής, σε αυτή την περίπτωση η μέθοδος SCAMPER μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς για να επηρεάσει την παραγωγή της δημιουργικότητας στα παιδιά, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία για την προώθηση της δημιουργικής σκέψης. Αυτή η διαδικασία έχει αποδειχθεί σε μεγάλο βαθμό κατάλληλη για την εποικοδομητική επίλυση προβλημάτων σε παιδιά, προτρέποντάς τα να σκεφτούν τα εμπόδια που εμφανίζονται με σκοπό να τα ξεπεράσουν.

Μειονεκτήματα Μία αδυναμία της μεθόδου SCAMPER είναι ότι για να είναι αποτελεσματική χρειάζεται να εφαρμοστεί στο σωστό περιβάλλον. Για την ουσιαστική ανάπτυξη της δημιουργικότητας τα παιδιά πρέπει να είναι σε ένα περιβάλλον που προωθεί και ενθαρρύνει πραγματικά νέες ιδέες, ανεξάρτητα του κατά πόσον ή όχι οι ιδέες μπορούν να θεωρηθούν χρήσιμες. Εάν το συγκεκριμένο περιβάλλον δεν υφίσταται, η διαδικασία θα αποδειχθεί αναποτελεσματική λόγω της έλλειψης της εποικοδομητικής ενίσχυσης σε όλη τη διαδικασία.[3]

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση με την μέθοδο SCAMPER δεν είναι τόσο απλή όσο με τακτικές που στηρίζονται στο συμπεριφορισμό. Η αξιολόγηση θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως εργαλείο ενίσχυσης τόσο της μάθησης του εκπαιδευομένου όσο και της αντίληψης από τον εκπαιδευτή για την πρόοδό του. Αξιολογούνται η ευρηματικότητα, η πρωτοβουλία και η ευελιξία στην επίτευξη των λύσεων και όχι η απομνημόνευση ή η εκμάθηση τετριμμένων διαδικασιών. Με τη SCAMPER αναδεικνύεται, μέσα στην ομάδα, ο ιδιαίτερος τρόπος που καθένας αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει μια κατάσταση και παράλληλα, στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης, οικοδομείται επαγωγικά και συλλογικά η πορεία προς την γνώση.Έχει διατυπωθεί κριτική σχετικά με την αποτελεσματικότητα τεχνικών όπως η SCAMPER στην διδασκαλία, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι μαθητές έμαθαν ευκολότερα να λύνουν μαθηματικές ασκήσεις όταν έβλεπαν λυμμένα παραδείγματα, παρά όταν προσπαθούσαν να βρουν μόνοι τους τη λύση. Η SCAMPER στοχεύει σε ανακάλυψη της γνώσης βασισμένη στην πρακτική και σε πρώιμα στάδια μπορεί να αποσπά τους αρχαρίους με περιττές αναζητήσεις, όταν πρέπει η προσοχή τους να στραφεί στην κατανόηση και όχι στην έρευνα.

Παραλλαγές Στρατηγικής

Η τεχνική SCAMMPERR αποτελεί μια παραλλαγή της SCAMPER με επέκταση ένα ακόμα βήμα, ώστε τελικά η μέθοδος να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: S - Substitute - Αντικαθιστώ στοιχεία, υλικά, ιδιότητες και ανθρώπους. C - Combine - Συνδυάζω νέα ή προγενέστερα υλικά-στοιχεία- ιδιότητες. Συνεργάζομαι με άλλους ανθρώπους, ενσωματώνομαι με άλλα συστήματα και υπηρεσίες. A - Adapt - Προσαρμόζω και αλλάζω τις υπηρεσίες την λειτουργικότητα μιας υπάρχουσας υπηρεσίας, διαδικασίας ή ενός προϊόντος. M - Magnify - Μεγιστοποιώ τις ιδιότητες ενός προϊόντος/υπηρεσίας/διαδικασίας. M - Modify - Τροποποιώ ή μεγιστοποιώ τις ιδιότητες ενός προϊόντος/υπηρεσίας/διαδικασίας. P - Put to another use - Υιοθετώ νέα χρήση και εντοπίζω καινοτόμες λειτουργικότητες ή εναλλακτικές χρήσεις. E - Eliminate - Απλοποιώ- αφαιρώ ιδιότητες και στοιχεία τα οποία περιπλέκουν ένα σύστημα ή μια διαδικασία και καταλήγουμε στον πυρήνα της πιο βασικής και ουσιαστικής λειτουργίας. R - Rearrange - Αντιμεταθέτω και επαναπροσδιορίζω παλαιά και νέα δεδομένα για το εάν το τελικό προϊόν ή υπηρεσία καλύπτει τις αρχικές ανάγκες και επιδιώξεις μου. R - Reverse - Αντιστρέφω ή αναποδογυρίζω. Είναι σχεδόν ίδια με εξαίρεση το βήμα Rearrange, όπου έπειτα από το στάδιο της αφαιρετικής σκέψης είναι απαραίτητο να επαναπροσδιορίσουμε τις μέχρι τώρα νέες πληροφορίες με σκοπό να ανακαλύψουμε όλα όσα δεν ξέραμε και να εξάγουμε ένα νέο προϊόν, υπηρεσία, διαδικασία που συνδυάζει ιδιότητες και χαρακτηριστικά που μέχρι τώρα δεν συσχετίζονταν μεταξύ τους. Υλικά- Προϊόντα-Υπηρεσίες- Διαδικασίες Ποιες ιδέες μπορούν να συνδυαστούν; Ποιος άλλος διακανονισμός μπορεί να είναι καλύτερος; Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα κράμα όλων των παραπάνω ερωτημάτων, ιδεών και προτάσεων για την υλοποίηση ενός άρτιου προϊόντος ή υπηρεσίας; Eίναι εφικτό να συνδυαστούν;

Βιβλιογραφία

Αναφορές

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι