Dimensional Analysis

Από CoSyLLab Wiki
Αναθεώρηση ως προς 02:00, 12 Ιουλίου 2018 από τον Nektarios (Συζήτηση | συνεισφορές) (Περιγραφή Στρατηγικής)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Εισαγωγή - Σκοπός

Το 1978, ο J. Vernon Jensen, Καθηγητής Επικοινωνίας Λόγου στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, εισήγαγε για πρώτη φορά την ιδέα της ανάλυσης ενός προβλήματος σε πέντε διαστάσεις. Στην Εφημερίδα Creative Behavior, ο Jensen συζήτησε πώς να χρησιμοποιήσει την τεχνική ρυθμισμένη στις κοινωνικές επιστήμες. Το 1988, ο Arthur VanGundy , Καθηγητής Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα, επινόησε τον όρο «Ανάλυση Διαστάσεων», καθώς εξέταζε το μοντέλο του Jensen στο βιβλίο του “Techniques of Structured Problem Solving”. Αναγνωρίζοντας ότι το μοντέλο θα μπορούσε να προσαρμοστεί για χρήση στο κέντρο υποστήριξης, αναδιατύπωσε τα στοιχεία του μοντέλου για χρήση σε περιβάλλον τεχνικής υποστήριξης.
Το μοντέλο της Ανάλυσης Διαστάσεων βοηθά να ερευνήσουμε ένα πρόβλημα κατά τη διάρκεια της αρχικής κλήσης. Είναι μια γενική τεχνική για την επισκόπηση προβλημάτων και προσαρμόζεται εύκολα στα περισσότερα περιβάλλοντα τεχνικής υποστήριξης. Αυτό το μοντέλο βοηθά να συλλέξουμε τα πραγματικά περιστατικά, έτσι ώστε να μπορούμε να καθορίσουμε το πρόβλημα και να αναπτύξουμε μια ακριβή δήλωση του προβλήματος, ή να προσδιορίζουμε τις περιοχές όπου απαιτείται περαιτέρω η έρευνα προτού εντοπίσουμε το πρόβλημα και αναπτύξουμε τη δήλωση του προβλήματος. Επίσης η Ανάλυση Διαστάσεων μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη για την αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων ή για την προ-επίλυση του προβλήματος. Αφότου ένα πρόβλημα έχει αναλυθεί και επαναπροσδιοριστεί (εάν είναι απαραίτητο), και οι εναλλακτικές λύσεις δημιουργούνται, τα ενδεχόμενα που απορρέουν από τις ερωτήσεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν ώστε να έρθουν στο προσκήνιο πιθανές περιοχές του προβλήματος που συνδέονται με διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις. Ίσως η καλύτερη χρήση της τεχνικής, εντούτοις, θα ήταν να χρησιμοποιείται ως πίνακας ελέγχου κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας της προ-επίλυση του προβλήματος, ή ως γενικός οδηγός που προηγείται της χρήσης κάποιας άλλης αναλυτικής μεθόδου. Ένας τέτοιος πίνακας ελέγχου θα μπορούσε να βοηθήσει στην παροχή μιας γενικής προοπτικής κατά τη διάρκεια των μεταγενέστερων σταδίων της διαδικασίας επίλυσης του προβλήματος.
Το μοντέλο της Ανάλυσης Διαστάσεων χρησιμοποιεί πέντε διαστάσεις ή γενικές κατηγορίες πληροφορίας - ουσιαστική, χωρική, χρονική, ποσοτική, και ποιοτική - για να ταξινομήσει τις πληροφορίες που συγκεντρώνουμε όταν εξετάζουμε το πρόβλημά μας. Κάθε διάσταση περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία ή ερωτήσεις που εξετάζουν τους συγκεκριμένους τύπους πληροφοριών που χρειαζόμαστε. Μπορούμε να προσαρμόσουμε τις ερωτήσεις και την ορολογία για να καλύψουν τις μοναδικές απαιτήσεις της οργάνωσής μας.


Ορισμός

Η Dimensional Analysis είναι μια αναλυτική μέθοδος σχεδιασμένη για να αποσαφηνίζει και να ερευνά τις διαστάσεις και τα όρια ενός προβλήματος. Η τεχνική, που θα αναφέρεται ως Ανάλυση Διαστάσεων, εξετάζει πέντε στοιχεία ενός προβλήματος.
1. Ουσιαστική διάσταση.
2. Χωρική διάσταση.
3. Χρονική διάσταση.
4. Ποσοτική διάσταση.
5. Ποιοτική διάσταση.
Κάθε μια από αυτές τις διαστάσεις κατευθύνεται να απαντά, αντίστοιχα, πέντε θεμελιώδη ζητήματα: Τι; Πού; Πότε; Πόσο; Πόσο σοβαρά;

Περιγραφή Στρατηγικής

Το μοντέλο της Ανάλυσης Διαστάσεων μας βοηθά να ακολουθήσουμε τις πληροφορίες μέσα στις πέντε κύριες κατηγορίες. Τελειώνοντας τις ερωτήσεις μας, χρησιμοποιούμε το μοντέλο σαν πίνακα ελέγχου για να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε συλλέξει όλα τα σχετικά στοιχεία. Δεδομένου ότι αυτό το μοντέλο απαιτεί να είμαστε λεπτομερείς, η φάση συλλογής πληροφοριών μπορεί να πάρει περισσότερο απ’ ότι εάν χρησιμοποιούσαμε κάποιο άλλο μοντέλο. Εντούτοις, θα χρειαστούμε λιγότερες επανακλήσεις, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο που χρειάζεται για να επιλύσουμε τα προβλήματα. 
Αν και δεν περιγράφεται από τον Jensen σαν μια βαθμιαία (βήμα – βήμα) διαδικασία, η Ανάλυση Διαστάσεων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ακολούθως:

 1. Δηλώστε το πρόβλημα.
 2. Εν συντομία γράψτε τις χωριστές περιγραφές του προβλήματος από την άποψη του Τι; Πού; Πότε; Πόσο; Πόσο σοβαρά;
 3. Χρησιμοποιώντας αυτές τις περιγραφές, απαντήστε στις ερωτήσεις που παρατίθενται για κάθε μια από τις διαστάσεις, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1.
 4. Αξιολογήστε τις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της κάθε μιας για την επίλυση του προβλήματος.
 5. Επιλέξτε εκείνες οι περιοχές που είναι περισσότερο εφαρμόσιμες στο πρόβλημα για περαιτέρω ανάλυση.
Πίνακας 1. Το μοντέλο της Ανάλυσης Διαστάσεων
Ουσιαστική
(Ποιο είναι το πρόβλημα;)
Χωρική
(Που συνέβη το πρόβλημα;)
Χρονική
(Πότε συνέβη το πρόβλημα;)
Ποσοτική
(Πόσο συχνά συνέβαινε το
πρόβλημα;)
Ποιοτική
(Ποια είναι τα άλλα χαρακτηριστικά του προβλήματος;)
Σχετίζεται με την εγκατάσταση ή την επεξεργασία; Είναι απομονωμένο, διάσπαρτο, ή εκτεταμένο;
Πότε ξεκίνησε, και τι συνέβη όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά;
Πόσες φορές συνέβη;
Συμφωνούμε για το τι πρέπει να συμβεί;

Είναι σύμπτωμα ενός μεγαλύτερου προβλήματος, ή αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα; Πού είναι συγκεκριμένη θέση ή θέσεις του;
Είναι εφάπαξ, εν εξελίξει, ή επικείμενο γεγονός;
Ποια είναι η σχέση των # περιστατικών του προβλήματος στην # των διαδοχικών προσεγγίσεων λειτουργίας; *
Θα απαιτηθεί διόρθωση, αναβάθμιση, ή προσαρμογή του προτύπου;
Αφορά το πώς λειτουργεί κάτι ή πώς χρησιμοποιείται; Σχετίζεται με άλλα συστατικά του συστήματος; Συμβαίνει συνεχώς, κυκλικά, ή σποραδικά;
Πόσοι άνθρωποι επηρεάζονται;
Είναι επείγον;
Είναι το λογισμικό ή το περιβάλλον πρότυπο ή προσαρμοσμένο; Αφορά ένα, λίγα ή πολλά στοιχεία του συστήματος;
Πόσο σημαντικό είναι;
Έχει εμφανή συμπτώματα; Είναι τα πραγματικά αποτελέσματα περισσότερο από ό, τι αναμένεται ή λιγότερο από ό, τι αναμένεται;
 • Συχνά, θα έχουμε πιο ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη συχνότητα του προβλήματος, αν υπολογίζουμε τη σχέση των διαδοχικών προσεγγίσεων σε γεγονότα παρά το ποσοστό του χρόνου που το πρόβλημα συμβαίνει. Για να βρούμε την αναλογία, διαιρούμε τον αριθμό των διαδοχικών προσεγγίσεων (φορές που μια λειτουργία εκτελείται σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο) με τον αριθμό των γεγονότων (φορές που το πρόβλημα παρουσιάζεται κατά την ίδια χρονική περίοδο).


Εμπλεκόμενοι Ρόλοι

Ο μοναδικός ρόλος σε αυτή τη στρατηγική είναι ο ρόλος του αναλυτή.

Παράδειγμα

Το σενάριο
Μια επιχειρησιακή εφαρμογή που περιλαμβάνει λογιστικές και καθημερινές διαδικασίες, τρέχει σε ένα Unix μινι-υπολογιστή με 40 τερματικά συνδεμένα σε έναν τελικό κεντρικό υπολογιστή. Έξι εκτυπωτές εξυπηρετούν την εφαρμογή στον μινι-υπολογιστή. Το σύστημα εγκαταστάθηκε αρκετούς μήνες πριν.
Το πρόβλημα
Τρέχουμε το πρόγραμμα εκτύπωσης τιμολογίων, το οποίο φαίνεται να εκτελείται επιτυχώς, αλλά δεν υπάρχει έξοδος στον εκτυπωτή «Acctg2». Ο εκτυπωτής είναι σε ανοικτός και έτοιμος, αλλά κανένα μήνυμα λάθους δεν εμφανίζεται στην οθόνη. Δεν έχουμε καμία συμπληρωματική πληροφορία. Χρησιμοποιούμε το μοντέλο της Ανάλυσης Διαστάσεων για να παρακολουθήσουμε τις πληροφορίες. Το σχήμα 1 παρουσιάζει τι ξέρουμε μέχρι τώρα για το πρόβλημα του εκτυπωτή.


Ουσιαστική
(Ποιο είναι το πρόβλημα;)
Χωρική
(Που συνέβη το πρόβλημα;)
Χρονική
(Πότε συνέβη το πρόβλημα;)
Ποσοτική
(Πόσο συχνά συνέβαινε το πρόβλημα;)
Ποιοτική
(Ποια είναι τα άλλα χαρακτηριστικά του προβλήματος;)

Σχετίζεται με την εγκατάσταση ή την επεξεργασία;
___________


Πιθανά με την επεξεργασία

Είναι απομονωμένο, διάσπαρτο, ή εκτεταμένο;

Πότε ξεκίνησε, και τι συνέβη όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά;

Πόσες φορές συνέβη;

Συμφωνούμε για το τι πρέπει να συμβεί;
___________


Ναι

Είναι σύμπτωμα ενός μεγαλύτερου προβλήματος, ή αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα;
___________


Σύμπτωμα

Πού είναι συγκεκριμένη θέση ή θέσεις του;
___________


Εκτυπωτής «Acctg2»

Είναι εφάπαξ, εν εξελίξει, ή επικείμενο γεγονός;
___________


Εν εξελίξει, συμβαίνει τώρα

Ποια είναι η σχέση των # περιστατικών του προβλήματος στην # των διαδοχικών προσεγγίσεων λειτουργίας;

Θα απαιτηθεί διόρθωση, αναβάθμιση, ή προσαρμογή του προτύπου;

Αφορά το πώς λειτουργεί κάτι ή πώς χρησιμοποιείται;
___________


Πώς λειτουργεί

Σχετίζεται με άλλα συστατικά του συστήματος;

Συμβαίνει συνεχώς, κυκλικά, ή σποραδικά;

Πόσοι άνθρωποι επηρεάζονται;

Είναι επείγον;

Είναι το λογισμικό ή το περιβάλλον πρότυπο ή προσαρμοσμένο;

Αφορά ένα, λίγα ή πολλά στοιχεία του συστήματος;
___________


Πολλά

Πόσο σημαντικό είναι;

Έχει εμφανή συμπτώματα;
___________


Ναι

Είναι τα πραγματικά αποτελέσματα περισσότερο από ότι αναμένεται ή λιγότερα από ότι αναμένεται;
___________


Λιγότερα από ότι αναμένεται

Με έντονα γράμματα: Νέες ή ενημερωμένες πληροφορίες για το πρόβλημα.

Σχήμα 2: Νέες πληροφορίες που λήφθηκαν μετά την εξέταση του προβλήματος.

Χρησιμοποιούμε το μοντέλο της Dimensional Analysis

Προτού να τελειώσουμε τη φάση εξέτασης, σταματάμε για να επανεξετάσουμε το μοντέλο της Ανάλυσης Διαστάσεων και να σημειώνουμε τα στοιχεία των δεδομένων που πρέπει ακόμα να συζητηθούν. Εξετάζουμε πιο πρακτικά ζητήματα και λαμβάνουμε κρισιμότερες πληροφορίες για το πρόβλημα του εκτυπωτή Acctg2. Ειδικότερα, μαθαίνουμε ότι η προσαρμοσμένη εφαρμογή εκτύπωσης τιμολογίων τροποποιήθηκε νωρίτερα σήμερα και δεν έχει ελεγχθεί ακόμα. Επίσης ότι έγιναν τουλάχιστον 10 προσπάθειες εκτύπωσης κατά τη διάρκεια της ημέρας, και η λειτουργία εκτύπωσης απέτυχε κάθε φορά. Το σχήμα 3 παρουσιάζει τις νέες πληροφορίες που συλλέξαμε μετά από τη χρησιμοποίηση του μοντέλου της Ανάλυσης Διαστάσεων ως πίνακα ελέγχου.
Με βάση τις πληροφορίες έχουμε συλλέξει χρησιμοποιώντας το μοντέλο της Dimensional Analysis, προσδιορίζουμε πιθανές αιτίες του προβλήματος του εκτυπωτή. Αυτές οι αιτίες θα μπορούσαν να περιλάβουν προβλήματα εγκατάστασης στα προγράμματα εφαρμογών, το λειτουργικό σύστημα, ή το υλικό, ή κάτι συνέβη κατά την εκτύπωση. Διατυπώνουμε τη δήλωση προβλήματος: το πρόβλημα εκτύπωσης μπορεί να βρίσκεται στον προσαρμοσμένο κώδικα που εφαρμόστηκε σήμερα. Κατά συνέπεια, τα τιμολόγια μπορεί να μην εκτυπωθούν απόψε – μια κατάσταση που αυξάνει την θέση προτεραιότητας του προβλήματος. Αποφασίζετε να διεξάγουμε κάποια γρήγορη δοκιμή απαλοιφής, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καθορίσουμε το πρόβλημα περαιτέρω.

Ουσιαστική
(Ποιο είναι το πρόβλημα;)
Χωρική
(Που συνέβη το πρόβλημα;)
Χρονική
(Πότε συνέβη το πρόβλημα;)
Ποσοτική
(Πόσο συχνά συνέβαινε το πρόβλημα;)
Ποιοτική
(Ποια είναι τα άλλα χαρακτηριστικά του προβλήματος;)

Σχετίζεται με την εγκατάσταση ή την επεξεργασία;
___________


Πιθανά με την επεξεργασία

Είναι απομονωμένο, διάσπαρτο, ή εκτεταμένο;
___________


Απομονωμένο

Πότε ξεκίνησε, και τι συνέβη όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά;
___________


Πριν από μια μέρα

Πρόβλημα εγκατάστασης

Πόσες φορές συνέβη;
___________


Τουλάχιστον 10 φορές

Συμφωνούμε για το τι πρέπει να συμβεί;
___________


Ναι

Είναι σύμπτωμα ενός μεγαλύτερου προβλήματος, ή αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα;
___________


Σύμπτωμα

Πού είναι συγκεκριμένη θέση ή θέσεις του;
___________

Εκτυπωτής «Acctg2»

Είναι εφάπαξ, εν εξελίξει, ή επικείμενο γεγονός;
___________


Εν εξελίξει, συμβαίνει τώρα

Ποια είναι η σχέση των # περιστατικών του προβλήματος στην # των διαδοχικών προσεγγίσεων λειτουργίας;
___________


10 : 10

(Απέτυχε κάθε φορά που δοκιμάστηκε)

Θα απαιτηθεί διόρθωση, αναβάθμιση, ή προσαρμογή του προτύπου;
___________


Ίσως πρόκειται για πρόβλημα με την προσαρμογή

Αφορά το πώς λειτουργεί κάτι ή πώς χρησιμοποιείται;
___________


Πώς λειτουργεί

Σχετίζεται με άλλα συστατικά του συστήματος;
___________


Όχι, βρίσκεται σε διακριτή θέση

Συμβαίνει συνεχώς, κυκλικά, ή σποραδικά;
___________


Συνεχώς (κάθε φορά)

Πόσοι άνθρωποι επηρεάζονται;
___________


Ένα άτομο

Είναι επείγον;
___________


Ναι, είναι σημαντικά επείγον

Είναι το λογισμικό ή το περιβάλλον πρότυπο ή προσαρμοσμένο;

Αφορά ένα, λίγα ή πολλά στοιχεία του συστήματος;
___________


Πολλά

Πόσο σημαντικό είναι;
___________


Μέτρια σημαντικό

Έχει εμφανή συμπτώματα;
___________


Ναι

Είναι τα πραγματικά αποτελέσματα περισσότερο από ότι αναμένεται ή λιγότερα από ότι αναμένεται;
___________


Λιγότερα από ότι αναμένεται

Με έντονα γράμματα: Νέες ή ενημερωμένες πληροφορίες για το πρόβλημα.

Σχήμα 3: Νέες πληροφορίες που λήφθηκαν μετά την επανεξέταση του μοντέλου της Ανάλυσης Διαστάσεων για ελλιπή δεδομένα.


Αρχίζουμε τη δοκιμή ως προσωρινή δράση Διεξάγουμε τις ακόλουθες δοκιμές:

 1. Εκτύπωση ενός τιμολογίου στον εκτυπωτή Acctg1.
 2. Εκτύπωση μιας διαφορετικής αναφοράς (εκτός από τα τιμολόγια) στον εκτυπωτή Acctg2.
 3. Εκτύπωση ενός τιμολογίου σε αρχείο, κατόπιν αποστολή του αρχείο στην ουρά αναμονής για εκτύπωση στον εκτυπωτή Acctg2.
 4. Δημιουργία αντιγράφου μιας συμβολοσειράς κειμένου στον εκτυπωτή Acctg2 για να παρακαμφθεί η ουρά.

Τα αποτελέσματα της δοκιμής πρέπει να δείξουν εάν το πρόβλημα βρίσκεται στη ρουτίνα της προσαρμοσμένης εκτύπωσης τιμολογίων, στη διαμόρφωση του λογισμικού για τον εκτυπωτή Acctg2, στο spooler, ή στη συσκευή.
Τα αποτελέσματα: Το τιμολόγιο δεν εκτυπώθηκε στον εκτυπωτή Acctg1 - μια διαφορετική αναφορά εκτυπώθηκε επιτυχώς στον εκτυπωτή Acctg2. Έτσι, πρέπει να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το πρόγραμμα προσαρμοσμένης εκτύπωσης τιμολογίων.
Μέσω της αποτελεσματικής συλλογής πληροφοριών με τη χρησιμοποίηση του μοντέλου της Dimensional Analysis, συλλέξαμε ζωτικής σημασίας πληροφορίες για το πρόβλημα. Η λεπτομερής έρευνα κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης βοηθά να εξασφαλιστεί ένα ισχυρό πλεονέκτημα στο δεύτερο επίπεδο υποστήριξης και μια γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση του προβλήματος.
Σημείωση: εάν η δοκιμή έδειξε ότι το πρόβλημα δεν ήταν στον προσαρμοσμένο κώδικα, αλλά στο spooler, η δήλωση του προβλήματός μπορεί να ήταν, «Η συσκευή Acctg2 αποκρίνεται άμεσα, αλλά τα αρχεία που βρίσκονται στην αναμονή του spooler δεν εκτυπώνονται». Θα δίναμε προτεραιότητα στο πρόβλημα σύμφωνα με το σύστημα καθορισμού προτεραιοτήτων, θα αρχίζαμε τις προσωρινές ενέργειες όπως απαιτούνται, και θα ασχολούμαστε του με την ολοκλήρωση προβλήματος.

Συμπέρασμα

Το μοντέλο της Ανάλυσης Διαστάσεων βοήθησε να παρακολουθήσουμε τις αρχικές πληροφορίες. Χρησίμευσε επίσης ως ένας πίνακας ελέγχου στο τέλος της φάσης εξέτασης, βοηθώντας να προσδιορίσουμε εύκολα τα κενά στις πληροφορίες για το πρόβλημα του εκτυπωτή, να καθοριστεί η προτεραιότητα του προβλήματος, και να αρχίσουν οι προσωρινές ενέργειες. Χωρίς τη χρησιμοποίηση αυτού του μοντέλου, μπορεί να είχαμε χάσει τις πληροφορίες για την παραμετροποίηση.


Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα

Πλεονεκτήματα:

 • Μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι μπορούμε να λύσουμε πολλά προβλήματα χωρίς να γνωρίζουμε τις εξισώσεις.

Μειονεκτήματα:

 • Μειονέκτημα είναι ότι μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει και να του σώσει λανθασμένο αποτέλεσμα. Αυτό ισχύει όταν πρόκειται για παράγοντες όπως (1/2), όπως κινητική ενέργεια, ή
  πρόσθεση - αφαίρεση δύο όρων. Αλλά τη στιγμή κάποιος γνωρίζει τις «παγίδες», αυτό είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την επίλυση των προβλημάτων.[1]

Αξιολόγηση

Επειδή μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε διεξοδικά πληροφορίες, το μοντέλο της Ανάλυσης Διαστάσεων ενισχύει την ικανότητά μας να εστιάσουμε στα προβλήματα μας.
Το μοντέλο προσαρμόζεται εύκολα στα περισσότερα περιβάλλοντα τεχνικής υποστήριξης.
Όταν αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε το μοντέλο Ανάλυσης Διαστάσεων, η φάση συλλογής πληροφοριών μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από ό, τι και αν χρησιμοποιούσαμε κάποιο άλλο μοντέλο.
Όταν αντιμετωπίζουμε προβλήματα, πρέπει να θυμηθούμε να ζητήσουμε από αυτόν που έχει το πρόβλημα τη διάγνωση του - τι νομίζει ότι φταίει και γιατί. Εάν δεν δώσει αυτές τις πληροφορίες, το μοντέλο Ανάλυσης Διαστάσεων δεν θα μας θυμίσει να ρωτήσουμε γι 'αυτό.
Μια δυσκολία είναι ότι παρέχονται λίγες οδηγίες στο πώς να χρησιμοποιηθεί η τεχνική για να αναλυθεί ένα πρόβλημα.
Η έμφαση του Jensen επάνω στα προβλήματα ανθρώπινων σχέσεων αντιπροσωπεύει μια περιοχή που παραλείπεται συχνά σε πολλές τεχνικές επίλυσης προβλήματος. Λόγω αυτής της εστίασης στα κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα, χρειάζεται κάποια επιλεκτικότητα στη χρησιμοποίηση της Ανάλυσης Διαστάσεων για να αναλυθούν τεχνικά προβλήματα.
Μια άλλη δυσκολία στη χρησιμοποίηση της Ανάλυσης Διαστάσεων οφείλεται στους τύπους του Jensen για τον ορισμό ενός προβλήματος ως παραβίαση των αξιών. Ενώ μπορεί να ισχύει ότι μερικά προβλήματα εμπεριέχουν παραβιάσεις αξιών, ο ορισμός μπορεί να πρέπει να επεκταθεί λίγο για να συμπεριλάβει όλες τις καταστάσεις του προβλήματος. Η ελαφρώς ασυνήθιστη προσέγγιση η οποία αντικατοπτρίζεται στην παρακάτω λίστα ερωτημάτων :

Ουσιαστική διάσταση (Τι;)

Έργο / Παράλειψη; Κάνω κάτι λάθος ή αποτυγχάνω να κάνω κάτι;

Συμπεριφορά / Πράξη; Χρειάζεται να αλλάξουν οι στάσεις ή οι πρακτικές;

Άκρες / Μέσες; Είναι το ερέθισμα που αντιλαμβανόμαστε το πραγματικό πρόβλημα ή ένα επιμέρους τμήμα του;

Ενεργή / Παθητική; Άμεση απειλή ή απλά πηγή ερεθισμού;

Ορατό / Αόρατο; Είναι το πρόβλημα καλυμμένο (π.χ. θέματα κρυφών ανθρώπινων σχέσεων).


Χωρική διάσταση (Πού;)

Κοντινό / Μακρινό; Είναι περιορισμένο τοπικά ή έχει ευρύτερες επιδράσεις;

Ειδικά σημεία εντός της προβληματικής περιοχής. Αναγνώριση επακριβώς της περιοχής που αφορά το πρόβλημα.

Απομονωμένο / Διασκορπισμένο; Είναι το πρόβλημα μεμονωμένο ή συνδέεται με διάφορες άλλες προβληματικές περιοχές;


Χρονική διάσταση (Πότε;)

Μεγάλης διάρκειας ή Πρόσφατο; Ποια σημεία του προβλήματος είναι νέα και ποια είναι παλιά;

Υπαρκτό / Ενδεχόμενο; Το πρόβλημα υπάρχει ή ενδέχεται να συμβεί;

Συνέχεια / Ύφεση / Ροή; Το πρόβλημα είναι συνεχές , ακανόνιστο ή κυκλικό;


Ποσοτική διάσταση (Πόσο;)

Μία / Πολλές; Υπάρχει μία αιτία ή πολλές;

Πολλοί / Λίγοι άνθρωποι; Πόσοι άνθρωποι επηρεάζονται από το πρόβλημα;

Γενικό / Ειδικό; Το πρόβλημα αφορά μια ευρύτερη κατηγορία ή μια υποκατηγορία;

Απλό / Σύνθετο; Υπάρχουν αρκετά στοιχεία του προβλήματος με σύνθετες αλληλεπιδράσεις;

Πάρα πολύ / Πολύ λίγο; Εμφανίζεται υπερβολικό ή υποτιμημένο;

Ποιοτική διάσταση (Πόσο σοβαρό;)

Φιλοσοφικό / Επιφανειακό; Είναι ζήτημα σημαντικών αρχών ή επιφανειακής πρακτικής;

Επιβίωση / Πολυτέλεια; Είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου, ή διαχείρισης της ποιότητας ζωής;

Πρωτεύον / Δευτερεύον; Τι προτεραιότητα έχει το ζήτημα, υψηλή ή χαμηλή;

Ποιες αξίες παραβιάζονται; Δείτε τον ορισμό του προβλήματος κατά τον Jensen.

Σε ποιο βαθμό αυτές οι αξίες παραβιάζονται; Επέκταση της προηγούμενης απάντησης.

Κατάλληλες / Ακατάλληλες αξίες; Δεν έχουν όλες οι αξίες την ίδια βαρύτητα.Παραλλαγές Στρατηγικής


Βιβλιογραφία

 1. Dr. Ayman Amer Assistant Professor of Psychology Faculty of Arts - Cairo University, "Analytical Thinking", Cairo 2005.
 2. Help Desk Institute, Randall S. Pearson, "Effective information gathering techniques", 2003.
 3. Jensen, J.V. “A heuristic for the analysis of the nature and extent of a problem,” Journal of Creative Behavior. 1978, 12:168-180.
 4. Micallef Anton, "Designing a Bathing Area Management Plan - a template for Ramla Bay, Gozo", January 2003.
 5. VanGundy, A.B. "Techniques of Structured Problem Solving". Second edition. New York: Van Nostrand Reinhold Company, Inc., 1988.


Αναφορές


Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

http://www.chem.tamu.edu/class/fyp/mathrev/mr-da.html

http://www.sigchi.org/chi97/proceedings/workshop/at.htm#U4

http://en.wikipedia.org/wiki/Five_Ws

http://www.isixsigma.com/library/content/c080211a.asp