KWL

Από CoSyLLab Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Εισαγωγή - Σκοπός

Η στρατηγική Τι γνωρίζω (Know) – τι θα γνωρίσω (What to know)- τι έμαθα (Learned) δημιουργήθηκε από την Donna Ogle το 1986. Πρόκειται για μια εισαγωγική διδακτική στρατηγική ανάγνωσης, η οποία χρησιμοποιείται για να καθοδηγήσει τους εκπαιδευόμενους μέσα από ένα κείμενο. Παρέχει την αφορμή για ανάκληση προηγούμενων γνώσεων, για σημείωση των όσων οι εκπαιδευόμενοι θέλουν να μάθουν και τέλος για καταγραφή των όσων έμαθαν. Με αυτό τον τρόπο οι εκπαιδευόμενοι εφαρμόζουν υψηλότερου επιπέδου στρατηγικές σκέψης οι οποίες τους βοηθούν να κατανοήσουν το νόημα των όσων έχουν διαβάσει και να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της προόδου τους. Είναι χρήσιμη για μεγάλο μέρος των μαθησιακών αντικειμένων είτε σε επίπεδο τάξης είτε σε επίπεδο μικρότερων ομάδων. Βασικό εργαλείο της στρατηγικής αυτής αποτελεί ο KWL πίνακας. Το όνομά του αποτελεί το ακρωνύμιο των λέξεων Know -WhattoKnow- Learned και είναι χωρισμένος σε τρεις στήλες.


Kwlimage.gif


Συχνά οι μαθητές έχουν προηγούμενες γνώσεις οι οποίες επηρεάζουν την ικανότητά τους να μάθουν νέες ιδέες. Σε πολλούς πάλι επικρατούν παρανοήσεις σχετικά με τον τρόπο που λειτουργούν τα πράγματα γύρω τους με αποτέλεσμα να δίνουν τη δική τους εξήγηση. Η στρατηγική αυτή οδηγεί τους μαθητές σε περαιτέρω αναζήτηση επιτρέποντάς τους να έχουν τον έλεγχο όσων ήδη γνωρίζουν και όλων όσων θέλουν να μάθουν. Μπορούν να κατηγοριοποιήσουν τις πληροφορίες σχετικά με ένα θέμα που τους απασχολεί. Η KWL βοηθά τους μαθητές να γίνουν καλύτεροι αναγνώστες του κειμένου και βοηθά τους δασκάλους να είναι πιο αποδοτικοί στη διδασκαλία τους. Στην εκμάθηση, η μεταγνώση περιλαμβάνει την ενεργό παρακολούθηση, τον συνειδητό έλεγχο και τη ρύθμιση των γνωστικών διαδικασιών. Περιλαμβάνει τη σκέψη για τη σκέψη, την αυτογνωσία, και την αυτορρύθμιση (Flavell, 1979). Η στρατηγική αυτή χρησιμοποιείται για να εξασφαλίσει ότι οι μαθητές κατανοούν το κείμενο. Όταν οι μαθητές ορίζουν τους δικούς τους σκοπούς για ανάγνωση, είναι πιο πρόθυμοι και ενεργοί ως αναγνώστες. Κάθε μαθητής έχει ένα σχήμα ή ένα πλαίσιο για το πώς βλέπει τον κόσμο. Η πρόσβαση σε προηγούμενη γνώση του μαθητή είναι το πρώτο βήμα προς την ένταξη νέων εννοιών. Ο πίνακας KWL ενεργοποιεί το γνωστικό υπόβαθρο και προσφέρει την ευκαιρία στους μαθητές να θέσουν τους δικούς τους μαθησιακούς στόχους. Συνοψίζοντας τους στόχους καταλήγει κάποιος στα παρακάτω:

 • Αυξάνεται η κινητοποίηση των μαθητών και η προσοχή τους στο μάθημα με την ενεργοποίηση της προηγούμενης γνώσης και την δυνατότητα από πλευράς τους να θέσουν από μόνοι τους μαθησιακούς στόχους.
 • Επιτρέπει στους μαθητές να επεκτείνουν τα νοήματα που κρύβει το κείμενο
 • Επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να κατανοήσει την προηγούμενη γνώση των μαθητών του καθώς και το ενδιαφέρον τους για κάποιο θέμα.
 • Ο εκπαιδευτής μπορεί να δημιουργήσει νέα σχέδια μαθήματος βασισμένα στα ενδιαφέροντα, τις αναζητήσεις και τις ανάγκες των μαθητών.


Ορισμός

Η KWL είναι μια εισαγωγική στρατηγική η οποία παρέχει μια δομή για να υπενθυμίζει στους εκπαιδευόμενους τι γνωρίζουν για ένα θέμα, επισημαίνοντάς τους τι θέλουν να μάθουν και τέλος βοηθά στην κατηγοριοποίηση του τι έχει μάθει ο εκπαιδευόμενος και τι μένει να μάθει στη συνέχεια. [1]

Περιγραφή Στρατηγικής

Συνοπτικά τα αρχικά της στρατηγικής KWL ερμηνεύονται ως εξής:

K – WhatIKNOW (Τι γνωρίζω): οι μαθητές κάνουν καταιγισμό ιδεών και καταγράφουν αυτά που ήδη γνωρίζουν.
W – WhatIWANTtolearn / know (Τι θέλω να μάθω): οι μαθητές εκφράζουν τις δικές τους ερωτήσεις
L – WhatILEARNED (Τι έμαθα): οι μαθητές καταγράφουν τι αποκόμισαν

 • Οι εκπαιδευόμενοι σχηματίζουν τρεις στήλες στον πίνακα ή στο δικό τους χαρτί. Την πρώτη την ονομάζουν με το γράμμα Κ, τη δεύτερη με το γράμμα W και την τρίτη με το γράμμα L. Έτσι προκύπτει ο παρακάτω πίνακας.
Kwlimage2.png
 • Πριν ο εκπαιδευτικός δώσει το υλικό (κείμενο προς ανάγνωση, video, υπερκείμενο κ.α.) ανακοινώνει το θέμα και οι μαθητές γράφουν στην 1η στήλη όσα γνωρίζουν για αυτό. Αυτό τους βοηθάει να οργανώσουν την προηγούμενη γνώση τους.
 • Στη συνέχεια οι μαθητές προβλέπουν τι θα διαβάσουν για το θέμα ρίχνοντας μια γρήγορη ματιά στις επικεφαλίδες, στις εικόνες και στους τυχόν πίνακες που βρίσκονται μέσα στο κείμενο. Αυτή η διαδικασία βοηθά τους εκπαιδευόμενους να ορίσουν το σκοπό της ανάγνωσης και να εστιάσουν την προσοχή τους σε λέξεις- κλειδιά.
 • Εναλλακτικά οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να τοποθετήσουν στην μεσαία στήλη όσα θέλουν να μάθουν για το θέμα.
 • Έπειτα από την ανάγνωση οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στην τρίτη στήλη τη νέα γνώση που κέρδισαν.
 • Έχοντας κατανοήσει το υλικό που τους δόθηκε επιστρέφουν στην στήλη Κ και ελέγχουν, αν κάποια από τις προηγούμενες γνώσεις τους, ήταν ανακριβείς. Έτσι, διορθώνουν ανακρίβειες που προκύπτουν.
 • Τέλος, πηγαίνουν στη στήλη W και ελέγχουν αν απαντήθηκαν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάποιες από αυτές έμειναν αναπάντητες τις θέτουν σε επίπεδο τάξης ή προτείνουν τον τρόπο με τον οποίο θα δοθεί η απάντηση. Αυτό αποτελεί και το στάδιο της μεταγνώσης. Συνοψίζοντας τη διαδικασία συμπλήρωσης του πίνακα η στήλη Κ (Γνωρίζω) βοηθά τους εκπαιδευόμενους να συνδέσουν τη νέα πληροφορία με οτιδήποτε γνωρίζουν, αμέσως μόλις επιβεβαιώσουν ή απορρίψουν την πληροφορία αυτή. Επιπλέον, με τη στήλη W (Τι θέλω να μάθω) τα παιδιά μαθαίνουν να θέτουν τους δικούς τους σκοπούς διερεύνησης κατά την ανάγνωση ενός κειμένου, μόλις διατυπώνουν τις δικές τους ερωτήσεις. Η ανάγνωση για την απάντηση των ερωτήσεων βοηθά τους μαθητές να συγκεντρωθούν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η τελευταία στήλη L(έμαθα) δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να συνοψίσουν όσα διάβασαν. Μόλις διατυπώσουν τις πληροφορίες με δικά τους λόγια, κατανοούν καλύτερα τι γνωρίζουν και τι δεν γνωρίζουν. Αυτό τους βοηθά να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα στο οποίο διατυπώνουν περισσότερες ερωτήσεις και αναζητούν περισσότερες πηγές για να τις απαντήσουν. Τέλος, οργανώνουν την πληροφορία και την καταγράφουν, ώστε να την παρουσιάσουν στην υπόλοιπη ομάδα. Η διαδικασία αυτή ενδυναμώνει την μάθηση νέων πληροφοριών, τα εξασκεί στον τρόπο ανάγνωσης που εφαρμόζουν οι καλοί αναγνώστες και τα οδηγεί στην κατανόηση της δικής τους αναγνωστικής διαδικασίας.[2]


Στο link που ακολουθεί θα βρείτε ένα χρήσιμο διαδικτυακό εργαλείο για την KWL :
http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/kwl_creator/

Εμπλεκόμενοι Ρόλοι

Οι εμπλεκόμενοι ρόλοι στην στρατηγική αυτή είναι οι εκπαιδευόμενοι και ο εκπαιδευτικός. Στην KWL οι εκπαιδευόμενοι δρουν είτε μεμονωμένα είτε ομαδικά. Και στις δυο περιπτώσεις οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργά στην δόμηση της μάθησης τους καθώς επίσης κάνουν συνδέσεις μεταξύ του τι ξέρουν και τι πρόκειται να μάθουν. Ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει το ρόλο του καθοδηγητή στην όλη διαδικασία. [3]

Παράδειγμα

Έστω ότι έχει δοθεί στους μαθητές ένα κείμενο σχετικό με τη βαρύτητα στο μάθημα της φυσικής. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συντάξουν τον παρακάτω πίνακα

K W L
Κάνει τα πράγματα να πέφτουν Τι είναι η βαρύτητα; Είναι η δύναμη που ωθεί τα αντικείμενα προς τη γη.
Υπάρχει έλλειψης βαρύτητας στο φεγγάρι Γιατί υπάρχει λιγότερη βαρύτητα στο φεγγάρι; Η δύναμη της βαρύτητας εξαρτάται από τη μάζα του αντικειμένου.
Ο Ισαάκ Νέυτων ανακάλυψε τη βαρύτητα Πως ανακάλυψε τη βαρύτητα ο Νεύτωνας;
Τι καθορίζει το πόσο γρήγορα θα πέσει κάτι στο έδαφος; Η αντίσταση του αέρα καθορίζει πόσο γρήγορα πέφτει κάτι στο έδαφος.


Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα

Πλεονεκτήματα:

 • Εξάγει (φέρνει στην επιφάνεια) την προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών
 • Εύκολη στρατηγική στην χρήση και την οργάνωση
 • Δίνει το έναυσμα για ανάγνωση, λόγω του ότι κεντρίζει την περιέργεια
 • Ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους να χρησιμοποιήσουν κριτική σκέψη
 • Βοηθά τους εκπαιδευόμενους να παρακολουθήσουν την αντίληψη τους και την γνώση που λαμβάνουν
 • Παρέχει «scaffolding» προκειμένου να συνδεθούν διαφορετικά θέματα

Μειονεκτήματα:

 • Δύσκολη διαδικασία για τους εκπαιδευόμενους που δεν έχουν πρότερη γνώση
 • Είναι χρονοβόρα διαδικασία
 • Δεν είναι αποτελεσματική μέθοδος για την ανάγνωση ενός κειμένου με άγνωστο περιεχόμενο (π.χ μυθιστόρημα)
 • Δεν είναι κατάλληλη μέθοδος για αναγνώστες με παθητική σκέψη
 • Στην περίπτωση που οι εκπαιδευόμενοι δεν έχουν κριτική σκέψη θα βαρεθούν εύκολα και θα εγκαταλείψουν την προσπάθεια. [4]

Αξιολόγηση

To διάγραμμα KWL είναι χρήσιμο για την ολοκλήρωση της διαμορφωτικής αξιολόγησης στην τάξη. Επιτρέπει στον καθηγητή να βρει τα αδύναμα σημεία των εκπαιδευόμενων σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Συνεπώς ο καθηγητής είναι σε θέση να βασίσει τη διδασκαλία πάνω στα αδύναμα σημεία της τάξης. Επιπλέον, ο δάσκαλος είναι σε θέση να καταλάβει, το τι έχουν αποκομίσει οι εκπαιδευόμενοι μετά το πέρας του μαθήματος. Τα διαγράμματα KWL λειτουργούν θετικά με σκοπό να εξετάσουν τον κάθε μαθητή μεμονομένα αλλά και ολόκληρη την τάξη, προκειμένου να γίνει κατανοητός ο τρόπος σκέψεις των εκπαιδευόμενων.

Παραλλαγές στρατηγικής

Επέκταση του πίνακα KWL
Οι Hilletal έχουν τροποποιήσει τον πίνακα για να συμπεριλάβουν μια τέταρτη στήλη στο τέλος αυτού με το γράμμα W(FurtherWanderings) για περαιτέρω αναζήτηση. Στον νέο αυτό πίνακα η τελευταία στήλη προορίζεται για τους εκπαιδευόμενους, ώστε να τοποθετήσουν νέες ερωτήσεις που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της έρευνάς τους. Ακόμα προτείνουν η πρώτη στήλη να συμπληρωθεί πρώτα ατομικά από κάθε εκπαιδευόμενο και μετά ομαδικά με γνώσεις και ερωτήσεις που προκύπτουν από όλη την τάξη. Τελειώνοντας οι εκπαιδευόμενοι συμπληρώνουν τις στήλες καθώς εντοπίζουν νέες πληροφορίες. Διαφορετικού χρώματος στυλό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να οπτικοποιηθεί η νέα γνώση. Ακόμα, η Margaret Mooney προτείνει την προσθήκη μιας 5ης στήλης H για το πώς (How) οι εκπαιδευόμενοι σκοπεύουν να συγκεντρώσουν τις πληροφορίες , αφού έχουν οριστικοποιήσει αυτά που χρειάζεται να μάθουν. Ο πίνακας KWL και οι τροποποιήσεις του βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να οργανώσουν τις σκέψεις τους για ένα θέμα. [5]

Βιβλιογραφία

 • Ogle, D.M. (1986). K-W-L: A teaching model that develops active reading of expository text. Reading Teacher, 39, 564-570
 • McKenna, M. (2002) Help for struggling readers: strategies for grades 3-8. New York: The Guilford Press.
 • Valmont, W. (2003). Technology for literacy teaching and learning. New York: Houghton Mifflin Company.
 • Allington, R. and Cunningham, P. (2003). Classrooms that work. Boston: Allyn and Bacon.
 • Padak, N. and Rasinski, T. (2004). Effective reading strategies: teaching children who find reading difficult. New Jersey: Pearson Education, Inc.
 • Buehl, D. (2006). Classroom strategies for interactive learning. Delaware: International Reading Association.
 • Jones, R. (2007). "Readingquest strategies." http://www.readingquest.org/strat/kwl.html
 • Hill, Bonnie Campbell, Ruptic, Cynthia & Norwick, Lisa.Classroom Based Assessment. (1998). Christopher-Gordon Publishers, Inc., Norwood MA
 • Conner, J. (2006). "Instructional reading strategy: KWL" http://www.indiana.edu/

 

Αναφορές

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι