Disney

Από CoSyLLab Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Εισαγωγή - Σκοπός

Το όνομα του Walt Disney είναι δημοφιλές στη ψυχαγωγία και δε χρειάζεται καμία σύσταση. Ως δημιουργικός καινοτόμος στη βιομηχανία των κινουμένων σχεδίων ξεχωρίζει στον τομέα αυτόν.Εκτός από την ανεξάντλητη ενέργειά του, ο τρόπος που οργάνωνε την δημιουργικότητά του για να παράγει εγγυημένα αποτελέσματα αποτελούταν από συγκεκριμένα στοιχεία. Όταν δούλευε στα πρώτα μεγάλου μήκους κινούμενα σχέδια του, τα οποία είναι αυτά που τον κάνανε διάσημο (η Χιονάτη, ο Πινόκιο, Bambi και η Φαντασία) χρησιμοποιούσε μια καινοτόμο τακτική για να κρατάει συντονισμένο και αφοσιωμένο το προσωπικό του σε μία συγκεκριμένη ιστορία.

Για να ολοκληρωθεί μια ιδέα έπρεπε να περάσει από τρία στάδια, καθένα από τα οποία πραγματοποιούταν σε ένα διαφορετικό δωμάτιο με διαφορετική λειτουργία.

 • Δωμάτιο 1: Σε αυτό το δωμάτιο κάθε όνειρο μπορούσε να συλληφθεί, κάθε ιδέα μπορούσε να αποκτήσει μεγάλες διαστάσεις χωρίς κανένα περιορισμό και όρια. Σε αυτό το δωμάτιο λοιπόν κάθε δημιουργική σκέψη ή ιδέα ακόμα και εξωπραγματική, μπορούσε ελεύθερα να αναπτυχθεί.
 • Δωμάτιο 2: Στο δωμάτιο αυτό τα όνειρα από το δωμάτιο 1 συντονίζονταν και δημιουργούταν μια ιστορία με συνοχή, η οποία είχε γεγονότα και χαρακτήρες σε εξέλιξη. (Η ιδέα της κάθε ιστορίας αποτελούσε μια πρωτοπορία της Disney)
 • Δωμάτιο 3: Το δωμάτιο αυτό, αποκαλούμενο ως «γλυκό κουτί», ήταν ένα δωμάτιο όπου ολόκληρη η ομάδα μαζί επαναλάμβανε την ιστορία και ασκούσε κριτική σε αυτή. Η διαδικασία ήταν απολύτως ασφαλής αφού κριτική ασκούταν πάνω στην ιστορία και όχι στα λόγια κάποιου μεμονωμένου ατόμου.Στη συνέχεια η ιδέα της ιστορίας θα γυρνούσε στο πρώτο δωμάτιο για περαιτέρω επεξεργασία. Ο κύκλος της ιστορίας πάντα περιλάμβανε τα τρία δωμάτια. Το αποτέλεσμα ήταν: είτε ότι μια ιδέα δεν μπορούσε να επιβιώσει μετά το δωμάτιο 3 και εγκαταλείπονταν, είτε ότι στο δωμάτιο 3 επικρατούσε ησυχία, γεγονός που υποδήλωνε ότι ήταν έτοιμη για να προχωρήσει και να βγει στην παραγωγή.

Ο Robert Dilts μελέτησε τον Disney και εξήγαγε από την δημιουργικότητα του την συγκεκριμένη εκδοχή της στρατηγικής του Disney, η οποία αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για να γίνει πράξη η δημιουργικότητα είτε μεμονωμένων ατόμων είτε ομάδων.

Στρατηγική της Disney για ατομική χρήση

Βήμα 1ο

Ο Εκπαιδευτής ζητάει από τον Εκπαιδευόμενο να προσδιορίσει μια σειρά από χώρους για τα εξής:

 • Ονειροπόλος - ένα φανταστικό χώρο
 • Ρεαλιστής - ένα πρακτικό χώρο
 • Κριτικός - ένα χώρο ανεξάρτητο από τους άλλους δύο
 • Meta - έναν ουδέτερο χώρο (ανεξάρτητο από τους άλλους τρεις)

Βήμα 2ο

O Εκπαιδευτής ζητά από τον Εκπαιδευόμενο να βρεθεί σε καθένα από τους παραπάνω χώρους και να θυμηθεί τις εμπειρίες που είχε ή τις εμπειρίες που είχε κάποιος άλλος όταν ασχολείτο με την απαιτούμενη δραστηριότητα:

 • Ονειροπόλος - "μια στιγμή που θα μπορούσες να ονειρευτείς ή να φανταστείς ελεύθερα"
 • Ρεαλιστής - "μια στιγμή που θα μπορούσες να σχεδιάσεις ρεαλιστικά, να κάνεις τα σχέδια σου πράξεις"
 • Κριτικός - "μια στιγμή που θα μπορούσες να κρίνεις εποικοδομητικά, καθώς και να παρατηρήσεις τα προβλήματα "
 • Meta - "όταν είχες την αίσθηση της απόστασης - σαν παρατηρητής"

Βήμα 3ο

Ο Εκπαιδευτής ζητά από τον Εκπαιδευόμενο να επιλέξει ένα θέμα / πρόβλημα / εργασία, που θα ήθελε να διερευνήσουν. Όταν ο Εκπαιδευόμενος εντοπίσει ένα κατάλληλο θέμα το λέει στον Εκπαιδευτή. Ο Εκπαιδευτής μπορεί να καλέσει τότε τον Εκπαιδευόμενο να ξεκινήσει τη διαδικασία.

Βήμα 4ο

Ο Εκπαιδευτής ζητά από τον Εκπαιδευόμενο να σταθεί στο χώρο του Ονείρου και να αρχίσει να φαντάζεται τα αποτελέσματα που θα ήθελε - σαν να ήταν ένας χαρακτήρας σε μια ταινία. Ο Εκπαιδευτής ελέγχει ότι ο Εκπαιδευόμενος θα ασχοληθεί με ανοιχτό και ανεμπόδιστο τρόπο. Όταν ο Εκπαιδευόμενος έχει περάσει αρκετό χρονικό διάστημα με αυτό, ο Εκπαιδευτής καλεί τον Εκπαιδευόμενο να βρεθούν στον επόμενο χώρο

Βήμα 5ο

Ο Eκπαιδευτής ζητά από τον Εκπαιδευόμενο να σταθεί στο χώρο του Ρεαλισμού και να χρησιμοποιήσει το όνειρο από το Βήμα 4 για να δημιουργήσει μια σειρά δραστηριοτήτων (story board), παρατηρώντας τη λογική της κατάταξης. Όταν ο Εκπαιδευόμενος είναι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα ο Εκπαιδευτής τον προσκαλεί να προχωρήσει στο επόμενο βήμα.

Βήμα 6ο

Ο Εκπαιδευτής ζητά απο τον Εκπαιδευόμενο να σταθεί στο χώρο Κριτικής ,να λάβει τη σειρά δραστηριοτήτων (story board) από το Βήμα 5 και να ανακαλύψει τι λείπει ή τι χρειάζεται. Στη συνέχεια πρέπει να μετατραπούν οι κριτικές σε ερωτήσεις. Ο Εκπαιδευτής βεβαιώνεται οτι ο Εκπαιδευόμενος επικρίνει το σχέδιο και όχι το ρεαλισμό. Ο Εκπαιδευόμενος πρέπει να αναγνωρίσει τα ικανοποιητικά στοιχεία. Όταν συγκεντρωθούν επαρκείς πληροφορίες ο Εκπαιδευτής καλεί τον Εκπαιδευόμενο να μετακινηθεί είτε στη Meta ή πίσω στο χώρο του Ονείρου. (Αν το Βήμα 6 ήταν λίγο δύσκολο - τότε μια γρήγορη επίσκεψη στο Meta για να επιστρέψει το αίσθημα ισορροπίας πριν επιστρέψουν στο χώρο Ονείρου).

Βήμα 7ο

Επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 6 με κατάλληλο τρόπο.

Βήμα 8ο

Ο Εκπαιδευόμενος καταλήγει σε συμπεράσματα μέσω της επανεξέτασης της προόδου και της διαδικασίας.

Κατευθυντήριες οδηγίες για το προσωπικό προσανατολισμό της στρατηγικής Disney

Ονειροπόλος Ρεαλιστής Κριτικός
Δεσπόζουσα ερώτηση Τι; Πώς; Γιατί;
Αναπαράσταση προτίμησης Όραμα Δράση Λογική
Προσέγγιση Κοντινή Κοντινή Μακρινή
Χρονοδιάγραμμα Μακροπρόθεσμη Βραχυπρόθεσμη Μακροπρόθεσμη/Βραχυπρόθεσμη
Προσανατολισμός Μελλοντικός Τωρινός Μελλοντικός/Τωρινός
Αναφορά Εσωτερική Εξωτερική Εξωτερική

Στρατηγική Disney για ομάδες

Διάταξη του χώρου εργασίας Η διάταξη του χώρου εργασία αντικατοπτρίζει το στάδιο της διαδικασίας.

Ονειροπόλος: Η ομάδα κάθεται σε ένα κύκλο με την ¨ιδέα¨ στη μέση.

Ρεαλιστής: Η ομάδα κάθεται σε ένα ημικύκλιο.

Κριτικός: Η ομάδα βρίσκεται σε μια γραμμή, που αντιμετωπίζοντας την ιδέα/σχέδιο - διατηρείται η έμφαση στην ιδέα/έργο και όχι στα άτομα που εμπλέκονται.

Εμπλεκόμενοι Ρόλοι

Η στρατηγική περιλαμβάνει τρεις ξεχωριστούς ρόλους:Disneycircle.gif

Ονειροπόλος (Dreamer)

Το άτομο για το οποίο τα πάντα είναι δυνατά. Ο ονειροπόλος αντιπροσωπεύει την ανεξέλεγκτη δημιουργικότητα, χωρίς κανένα όριο, περιορισμό και εμπόδιο. Η θέση του ονειροπόλου τυπικά χρησιμοποιεί την οπτική παρουσίαση. Η ερώτηση που του ταιριάζει είναι «τι είναι αυτό που πραγματικά θέλω να κάνω σε έναν κόσμο ιδανικό;»

Ρεαλιστής (Realist)

Το άτομο που ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Είναι ρεαλιστικός και πρακτικός. Οργανώνει, εκτιμάει και καθορίζει τι είναι πραγματικό και πραγματοποιήσιμο στα σχέδια. Σκέφτεται εποικοδομητικά και καταστρώνει σχέδιο δράσης. Καθορίζει χρονοδιάγραμμα και ορόσημα για την πρόοδο. Η ερώτηση που αντιπροσωπεύει αυτόν το ρόλο είναι «τι είναι αυτό που πρέπει να κάνω για να γίνουν τα σχέδια πραγματικότητα;»

Κριτικός (Critic)

Το άτομο που αναιρεί κομμάτια που δε ταιριάζουν. Ο κριτικός ελέγχει το σχέδιο, κοιτάει για προβλήματα, δυσκολίες και επιβλαβείς συνέπειες. Σκέφτεται τι μπορεί να πάει στραβά, τι λείπει και ποια είναι τα ελαττώματα. Είναι αυτός που πρέπει να εκτιμήσει και όχι απλώς να επισημάνει ότι είναι κάτι λάθος. Η ερώτηση που του ταιριάζει είναι «τι μπορεί να πάει λάθος;»

Κάθε συμμετέχων επωμίζεται και τους τρεις ρόλους, με την αποδεδειγμένη σειρά.


Ερωτήματα που απασχολούν τους τρεις ρόλους

Καθένας από τους τρεις ρόλους έχει τις δικές του μεθόδους, σκέψεις και θέτει διαφορετικές ερωτήσεις.

Ερωτήσεις Ονειροπόλου - "θέλω να .."

 • Τι θέλουμε να πετύχουμε;
 • Γιατί το θέλουμε;
 • Ποιο είναι το όφελος;
 • Τι θα δούμε όταν τελειώσει;

Ερωτήσεις Ρεαλιστή - "πώς να .."

 • Πώς ακριβώς θα το υλοποιήσουμε;
 • Ποια είναι γενικά τα βήματα;
 • Ποιοι περιορισμοί υπάρχουν;
 • Ποιος θα το υλοποιήσει;
 • Πότε πρέπει να αρχίσει το κάθε βήμα;
 • Που θα το εφαρμόσουμε;
 • Ποιες νομικές επιπτώσεις υπάρχουν;

Ερωτήσεις Κριτικού - "ευκαιρία να .."

 • Ποιος μπορεί να μας σταματήσει;
 • Ποιο θα είναι το κόστος αν δε λειτουργήσει;
 • Τι ξέχασες να ρωτήσεις;
 • Πώς ξέρεις οτι είναι καλή ιδέα;
 • Τι θα συμβεί εάν δε πετύχουμε;

Η κεντρική ιδέα είναι οτι για να εξελιχθεί ένα δημιουργικό, πρακτικό και αυστηρά επικυρωμένο σχέδιο δράσης, πρέπει κανείς να συμβουλευτεί και τα τρία στάδια.

Παράδειγμα

Φοιτητές ιατρικής ως δάσκαλοι/καθηγητές: Η μετάβαση από φοιτητή σε δάσκαλο/καθηγητή με χρήση της δημιουργικής στρατηγικής του Disney

Dr Peta Foxall, Dr Jane McHarg, Dr Michelle McCulley, Dr Jim McGarrick "Medical student as teacher: Inspiring the transition from learner to teacher using the Disney creativity strategy"

Θέλαμε να ενθαρρύνουμε την ιδέα ότι η μάθηση και η διδασκαλία είναι εγγενώς συνδεδεμένες. Έτσι ανατέθηκε σε όλους τους τεταρτοετείς φοιτητές ιατρικής να δημιουργήσουν καινοτόμες ιδέες πάνω σε θέματα διδασκαλίας, να εφαρμόσουν διαδικασίες και να τις αναπτύξουν.Εν τούτοις τα συνδυασμένα προσόντα της δημιουργικότητας, της κριτικής αντίληψης και της παραγωγικότητας δεν είναι εγγενείς ιδιότητες στο κάθε άνθρωπο. Εφόσον επιθυμούσαμε την επιτυχία της διαδικασίας αυτής, έπρεπε να εισαχθεί ένα πλαίσιο εργασίας ώστε οι φοιτητές να καθοδηγηθούν.

Γιατί την στρατηγική δημιουργικότητας του Disney;

Η αρχική διαδικασία της εύρεσης ενός ικανού πλαισίου εργασίας βασίστηκε σε μια ρήση του Robert Dilts, που είναι ειδικός στο νεύρο-γλωσσικό προγραμματισμό. Η ρήση του, αναφερόταν στον Walt Disney και την δημιουργία κινούμενων σχεδίων ως η ικανότητα να συλληφθεί κάτι που υπάρχει μόνο στην σφαίρα της φαντασίας και να πλαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επηρεάσει θετικά την εμπειρία του παρατηρητή. Ο Dilts, συνέλαβε την βασική πρόθεση μας όταν σκεφτήκαμε την ιδέα μας για το πρόγραμμα Φοιτητές Ιατρικής ως δάσκαλοι. Οπότε τι έγινε γνωστό στη διδακτική από την προσέγγιση του Disney στην δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα;Το ταξίδι που διένυσε ο Disney από την σύλληψη, του χαρακτήρα του Μίκι Μάους, μέχρι την εμφάνιση του στην οθόνη είναι εκπληκτικό. Το αποτέλεσμα ήταν πολύ επιτυχημένο επειδή ο Disney συνδύασε την εξαιρετική δημιουργικότητα του με μια οξεία κατανόηση του επιχειρηματικού κόσμου. Είχε την ικανότητα να αντιληφθεί την επανάσταση της δημιουργίας ενός κινούμενου σχεδίου από πολλές διαφορετικές σκοπιές, χρησιμοποιώντας μια δημιουργική στρατηγική που εμπεριείχε τρεις διακριτές φάσεις, που η κάθε μια απαιτούσε την εφαρμογή τελείως διαφορετικών γνωστικών ικανοτήτων.

Αυτό επέτρεψε την μετάβαση από τον ονειροπόλο (οτιδήποτε είναι δυνατό) μέσω του ρεαλιστή (η επιτυχία του ονείρου) μέσα από τον κριτικό ( τι θα συνέβαινε αν;). Η διαίρεση αυτών των τριών σημαντικών ρόλων στην μεταφορά δημιουργικών ιδεών στην πραγματικότητα, οδήγησε στο να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο Dilts, υπενθυμίζει ότι ο Walt Disney χρησιμοποίησε την στρατηγική του με τέτοιο τρόπο ώστε να αναπτύξει υψηλής ποιότητας κινούμενα σχέδια, αλλά παράλληλα τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής αυτής είναι δυνατό να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε περίσταση απαιτείται προγραμματισμός και λήψη αποφάσεων. Αυτή ήταν και η απόδειξη που χρειαζόταν! Με μικρές μετατροπές, χρησιμοποιήθηκε η προσέγγιση του Disney ώστε να εφαρμοστεί το πρόγραμμα "Φοιτητές Ιατρικής ως δάσκαλοι" σε ένα υποχρεωτικό μάθημα για τους τεταρτοετείς φοιτητές της ιατρικής.

Στόχος

Ο στόχος του μαθήματος είναι να ενθαρρύνει τους φοιτητές ιατρικής να υιοθετήσουν τις γνώσεις τα προσόντα και τον επαγγελματισμό ενός ανταγωνιστικού καθηγητή. Η στρατηγική του Disney χρησιμοποιήθηκε ώστε να προγραμματίσει και να οργανώσει ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων μέσα από το οποίο θα διευκολυνόταν η μετάβαση των γνωστικών ικανοτήτων των φοιτητών μέσα από τις τρεις προαναφερθείσες φάσεις.

DisneyMedical.jpg

Εφαρμογή

Ο ονειροπόλος (παραγωγή ιδεών). Από τον ονειροπόλο ζητήθηκε να οραματιστεί την ιδέααλλά και να προβληματιστεί με τους ρόλους που υιοθετεί ένας καθηγητής μέσα από μια ευρεία γκάμα δημιουργικών στρατηγικών.

Ο ρεαλιστής (ο οργανωτής). Ο ρεαλιστής πραγματοποίησε μια μελέτη μαθησιακών αναγκών και ξεχώρισε τι ακριβώς θα έπρεπε να περιέχει μια μέθοδος διδασκαλίας. Όρισε ορόσημα, δηλαδή τι έπρεπε να πραγματοποιηθεί, και ταυτόχρονα διαχειριζόταν τον χρόνο ώστε να διατηρηθεί η δυναμική του προγράμματος.

Ο κριτικός. Ο ρόλος του παρατήρησε αποστασιοποιημένα την μέθοδο διδασκαλίας που αναπτύσσονταν. Με τις εποικοδομητικές ιδέες και παρατηρήσεις του συνείσφερε στην ανάλυση και την αξιολόγηση της μεθόδου καθώς και της προόδου της δημιουργίας της από όλους τους φοιτητές

Αποτελέσματα. Η προσέγγιση του Disney που βασίζεται στα τρία στάδια που αναφέρθηκαν, αποδείχθηκε αποτελεσματική στην εξέλιξη των φοιτητών στο νέο τους ρόλο σαν καθηγητές. Από τις αρχικές ανησυχίες και την αβεβαιότητα, στο σχεδιασμό και την εκτέλεση της δημιουργίας της μαθησιακής μεθόδου. Το επιτραπέζιο παιχνίδι," Ώστε θες να γίνεις γιατρός", είναι μια τέτοια μέθοδος, που απέδειξε την ιδέα του Dilt για την εφαρμογή της στρατηγικής του Disney εξαιρετική. Η εμπειρία βοήθησε τους φοιτητές να αποκτήσουν καινούρια γνωστικές και πρακτικές ικανότητες, οι οποίες θα τους φανούν εξαιρετικά χρήσιμες στην μελλοντική τους καριέρα. Επίσης η προσέγγιση του Disney δούλεψε εξαιρετικά και στους ακαδημαϊκούς, επειδή επέτρεψε την δημιουργία και την ανάπτυξη ενός προγράμματος μαθητικών δραστηριοτήτων. Θα μπορούσε κάποιος να αναφέρει ότι οι μελλοντικοί δημιουργικοί καθηγητές εμπνεύστηκαν από τους σύγχρονους τους.

Αναφορές


Εξωτερικοί σύνδεσμοι