Cubing

Από CoSyLLab Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Εισαγωγή - Σκοπός

Η στρατηγική Cubing μελετήθηκε από τους Cowan & Cowan και Vaughan & Estes [1], οι οποίοι είχαν εκδόσει τα πρώτα συγγράμματα γι' αυτή ενω τα τελευταία χρόνια αναφορές στη συγκεκριμένη στρατηγική κάνει και ο Tompkins Gail με πιο σύγχρονες μεθόδους ανάπτυξής της.
Η Cubing είναι μια στρατηγική διδασκαλίας που ενθαρρύνει την κριτική σκέψη και την σε βάθος διερεύνηση ενός θέματος από διαφορετικές οπτικές γωνίες.
Οι μαθητές χρησιμοποιούν έναν κύβο (ζάρι) 6 πλευρών, ως οπτικό βοήθημα για να δημιουργήσουν μια τρισδιάστατη ερμηνεία που να καλύπτει πολλές διαφορετικές πτυχές ενός θέματος. Η στρατηγική αυτή έχει σχεδιαστεί για να προετοιμάσει τους μαθητές πριν το διάβασμα ή τη συγγραφή ενός κειμένου [2]. Ο κύβος
χρησιμοποιείται για να εξετάσει τις πολλαπλές διαστάσεις των θεμάτων αυτού του κειμένου, καθώς ως παιχνίδι μπορεί να προσφέρει ευχάριστα την επιθυμητή ιδεοθύελλα. Αυτό τους βοηθά στην πλήρη κατανόηση του αντικειμένου και στην έκφραση περισσότερων πιθανών λύσεων.Η στρατηγική Cubing προσπαθεί να δώσει αυτή
τη λύση και να βοηθήσει ακόμα και τους μαθητές που δυσκολεύονται να εκφράσουν διαφορετικές ιδέες και οπτικές, ώστε να τους ωθήσει στο να σκεφτούν δημιουργικά
και μεθοδικά.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στον γραπτό λόγο είτε ως ένας τρόπος για την κατανόηση σε βάθος ενός κειμένου προς συζήτηση, ως καταιγισμός ιδεών για παραγωγή ιδεών, όπου οι μαθητές δουλεύουν σε μικρές ομάδες και ο καθένας δίνει τη δική του απάντηση σε κάθε πλευρά του κύβου. Στο γραπτό λόγο χρησιμοποιείται ως προεργασία πριν τη συγγραφή για να ενισχύσει τη σκέψη των μαθητών πάνω σε ένα θέμα και στο διάβασμα ενός κειμένου μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση του θέματος, εννοιών και χαρακτήρων και στο να δουν οι μαθητές το κείμενο από διαφορετικές οπτικές.
Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζοντας τη στρατηγική ως ένα πραγματικό κύβο δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να έχουν την απεικόνιση των οπτικών που πρέπει να εξεταστούν. Τον χρησιμοποιεί για να διεγείρει την κριτική σκέψη των μαθητών σε ότι αφορά στο κείμενο που τους δίνεται εφαρμόζοντάς το είτε σε όλη την τάξη ανά μικρές ομάδες είτε ατομικά. Στόχος της στρατηγικής είναι να μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλο πλήθος αντικειμένων προς διερεύνηση, προφορικού ή γραπτού λόγου. Η Cubing μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν σε οποιοδήποτε θέμα. Για παράδειγμα εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους της επιστήμης, όπως μελέτη φυσικών φαινομένων, πλανητών αλλά και σε περιπτώσεις εξερεύνησης χαρακτήρων ή γεγονότων σε δοκίμια.

Ορισμός

Η Cubing είναι στρατηγική η οποία ενισχύει την κριτική σκέψη και την εμβάθυνση της σκέψης σε ένα αντικείμενο, θέμα προς ανάλυση. Είναι μια στρατηγική εξέτασης κάθε πλευράς ενός θέματος, είναι η απάντηση στη συνηθισμένη δήλωση ότι για πολλά αντικείμενα προς συζήτηση υπάρχουν πολλές οπτικές[3]. Είναι εξαιρετικό εργαλείο για γρήγορη εξερεύνηση ενός θέματος, βοηθώντας το μαθητή να συμπεράνει τι ξέρει και τι όχι ώστε να αποφασίσει που πρέπει να επικεντρωθεί σε ένα κείμενο περιορίζοντας ή επεκτείνοντας το θέμα που του δίνεται.

Περιγραφή Στρατηγικής

Οι έξι πλευρές[4] είναι[5]:
Cubing sides.jpg
 1.  Περιγραφή (Describe it): Οι μαθητές θα περιγράφουν το θέμα με λέξεις, που θα συμπεριλαμβάνουν όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούν να σκεφτούν.
 2. Σύγκριση (Compare it): Οι μαθητές θα συγκρίνουν το θέμα με κάτι άλλο, βρίσκοντας ομοιότητες και διαφορές.
 3. Σύνδεση (Associate it): Χρησιμοποιώντας ελεύθερη ένωση, οι μαθητές θα κάνουν μια λίστα πραγμάτων που τους έρχονται στο νου με βάση αυτό το θέμα.
 4. Ανάλυση (Analyze it): Οι μαθητές θα χωρίσουν το θέμα στα μέρη που το απαρτίζουν, και θα αναλύσουν τα αίτια, τα αποτελέσματα, και τις μεταξύ τους σχέσεις.
 5. Εφαρμογή (Apply it): Οι μαθητές θα σκεφτούν πώς χρησιμοποιείται αυτό το θέμα και τι εφαρμογές και επιπτώσεις έχει στην καθημερινή ζωή. 
 6. Επιχειρηματολογία υπέρ/κατά (Argue For/Against it): Οι μαθητές θα καταλήξουν σε θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά του θέματος, και θα υπερασπιστούν το επιχείρημά τους.


Οι 6 πλευρές του κύβου αντιστοιχίζονται με τους στόχους του γνωστικού τομέα, κατά τον Bloom, ως εξής:
Αντιστοίχηση ταξινομίας Bloom με Cubing

ΤΑΞΙΝΟΜΙΑ BLOOM

ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΥΒΟΥ
1. γνώση
1. περιγραφή  
2. κατανόηση
2. σύγκριση
3. εφαρμογή
3. σύνδεση
4. ανάλυση
4. ανάλυση
5. σύνθεση
5. εφαρμογή
6. εκτίμηση
6. επιχειρηματολογία υπέρ/κατάΕμπλεκόμενοι Ρόλοι

Οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν τον κύβο (ζάρι) ως εξής:[6]]

 • Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν έναν οπτικό κύβο που χρησιμεύει ως σημείο εκκίνησης, όταν θέλουν οι μαθητές να αναλύσουν ή να εξετάσουν τις διάφορες πτυχές ενός θέματος.
 • Προσδιορίζεται η έννοια που θα είναι το επίκεντρο της δραστηριότητας.
 • Δημιουργία εντολών για τους κύβους που ευθυγραμμίζονται με τη βασική έννοια. Οι εντολές σε κάθε κύβο θα πρέπει να διαφοροποιούνται για να καλύψουν τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων.
 • Πρέπει να είμαστε βέβαιοι πως οι μαθητές κατανοούν τις εντολές και τις οδηγίες που τους δίνονται.
 • Η ομάδα μαθητών σχηματίζεται ανάλογα με την ετοιμότητα, το ενδιαφέρον ή το μαθησιακό προφίλ. Κύβοι ή κάρτες εργασίας μπορούν να είναι διαφορετικού χρώματος, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τις ανάγκες των διαφόρων ομάδων.
 • Οι μαθητές σε κάθε ομάδα γυρίζουν το ζάρι. Όλα τα μέλη της κάθε ομάδας θα κάνουν διάφορες δραστηριότητες.

Παράδειγμα

Περιγραφή
Θα πρέπει να χωρίσουμε τους μαθητές σε ομάδες. Κάθε ομάδα θα κατασκευάσει έναν κύβο από χαρτόνι. Κάθε πλευρά του κύβου θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη ώστε, να δοθεί ένας χώρος στους μαθητές να καταγράφουν τις σκέψεις τους και να εμφανίσει τις απαντήσεις τους[7].
Οι κύβοι σχετίζονται με την ετοιμότητα των μαθητών, το ενδιαφέρον και το μαθησιακό τους προφίλ. Κάθε πλευρά του κύβου θα πρέπει να έχει μια εντολή ακολουθούμενη από μια προτροπή, ερώτηση ή δήλωση. Όλοι οι κύβοι θα πρέπει να καλύπτουν τα ίδια είδη των ερωτήσεων και δεξιοτήτων, απλώς σε διάφορα επίπεδα.

Πλαίσιο

Οι μαθητές καλούνται να προχωρήσουν στον ορισμό της ανθρώπινης φύσης και στο κατά πόσον ο ορισμός αυτός μπορεί να παραμείνει σταθερός ανάμεσα στους ανθρώπους. Προκειμένου οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με τα δικά τους συμπεράσματα, σχετικά με αυτό το θέμα, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στη τάξη αμφισβήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Η στρατηγική Cubing είναι πολύ αποτελεσματική για αμφιλεγόμενα θέματα όπως το συγκεκριμένο.
Θα πρέπει να είναι διασφαλισμένο ότι οι μαθητές έχουν απόψεις για το συγκεκριμένο θέμα και μπορούν να τις διαμοιραστούν μέσα στη τάξη. Για την τελική αξιολόγηση, οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν ποιες είναι οι απόψεις τους για το θέμα αυτό και θα πρέπει να μπορούν να τις υποστηρίξουν.
Υλικά και χρόνος που απαιτούνται
Θα χρειαστούμε έναν κύβο Cubing, σχηματισμένο και συμπληρωμένο. Η δραστηριότητα θα περατωθεί σε 40 λεπτά συζήτησης στη τάξη και σε 5 λεπτά για να εξάγουμε τα τελικά συμπεράσματα.

Οδηγίες

caption

Βήμα 1ο
Οι μαθητές συζητούν και σκέφτονται την ιδέα της ανθρώπινης φύσης γενικότερα, καθώς επίσης ενημερώνονται από διάφορες έντυπες πηγές. Έπειτα ξεκινάει η δραστηριότητα.

Βήμα 2ο
Δείχνουμε στους μαθητές το ζάρι (κύβος Cubing) και τους εξηγούμε τις έξι πλευρές σε συνδυασμό με το διαπραγματευόμενο θέμα της ανθρώπινης φύσης.
Περιγραφή: Μια σύντομη περιγραφή της ανθρώπινης φύσης.
Σύγκριση: Παρομοίωση της ανθρώπινης φύσης με κάτι άυλο.
Σύνδεση: Τι σας έρχεται στο νου όταν ακούτε την έννοια: «ανθρώπινη φύση»;
Ανάλυση: Από ποια συστατικά μέρη αποτελείται η ανθρώπινη φύση;
Εφαρμογή: Τι μπορούμε να κάνουμε με την ανθρώπινη φύση;
Επιχειρηματολογία υπέρ/κατά: Για ποιους λόγους είναι σημαντική η ανθρώπινη φύση;

Βήμα 3ο
Τώρα που οι μαθητές καταλαβαίνουν τι σχετίζεται με τι, εξηγούμε στους μαθητές ότι η διεξαγωγή μιας συζήτησης εξαρτάται από το ποιος έχει το ζάρι και ανάλογα με το ποιος είναι ρίχνει την επόμενη ζαριά και ούτω καθεξής. Επίσης, ο εκπαιδευτικός θα δώσει σημειώσεις κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας ως μια ανατροφοδότηση και έναν τρόπο να εμπλουτιστούν οι ιδέες και οι στάσεις τους. Στη συζήτηση αυτή θα πρέπει να μιλάμε για την ανθρώπινη φύση. Θα πρέπει να γραφεί η «Ανθρώπινη Φύση» στον πίνακα για να κρατηθούν οι μαθητές στο θέμα και να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει άμεση παρέμβαση, εάν εμφανισθούν μεγάλες αποκλίσεις. Είναι αρκετά πρακτικό να γίνει μια αρχική επίδειξη από τον εκπαιδευτικό. Μόλις πιάσει το ζάρι να κλείσει τα μάτια του και να το βάλει στο γραφείο του. Ωστόσο, εμφανίζεται το μέρος του ζαριού που ωθεί τους μαθητές σε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι αυτά τα ζητήματα δεν θα πρέπει να απαντηθούν αμέσως. Θα πρέπει να καθοδηγήσουμε τους μαθητές να διαβάσουν το εκάστοτε μέρος του ζαριού δυνατά και στη συνέχεια να σκεφτούν για μερικά λεπτά πριν να απαντήσουν. Λόγω της φύσης αυτών των ερωτήσεων και των απαντήσεων που θα δημιουργηθούν, οι μαθητές θα ωθούνται να κρατούν σημειώσεις σχετικά με το τι ακούνε και τι αισθάνονται σήμερα. Αυτές οι ιδέες θα τους βοηθήσουν πάρα πολύ για τη τελική τους άποψη και θέση.

Βήμα 4ο
Για να ξεκινήσουμε μπορούμε να επιλέξουμε έναν μαθητή που δείχνει να έχει αυτοκυριαρχία και κατόπιν του «πετάμε» το ζάρι!

Βήμα 5ο
Οι μαθητές θα γράψουν τελικά τα συναισθήματά τους για το θέμα από την συζήτηση σε μία ειδικά διαμορφωμένη κάρτα. Θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να δώσει στον κάθε μαθητή μια κάρτα και να του πει να γράψει το όνομά του και «Η Cubing Περίληψη μου» στην αρχή της κάρτας. Στα τελευταία 5 λεπτά θα πρέπει οι μαθητές να γράψουν τα συναισθήματά τους για τις συζητήσεις:

 1. Τι έμαθαν;
 2. Μήπως οποιαδήποτε από τις απόψεις τους έχει αλλάξει; Πώς άλλαξε;
 3. Υπάρχει κάτι που κάποιος είπε και διαφώνησαν; Και αν ναι, γιατί;

Θα πρέπει οι μαθητές να συμπληρώσουν ολόκληρη την κάρτα και να την δώσουν στον εκπαιδευτικό πριν φύγουν από την αίθουσα. Έπειτα οφείλουν οι μαθητές να συζητήσουν τις ιδέες τους για την ανθρώπινη φύση. Ποιοι χαρακτήρες ταιριάζουν σε ποιες περιγραφές και πώς αυτές αλλάζουν την κατανόηση ή τις πεποιθήσεις που έχουν οι μαθητές. Η στρατηγική Cubing βοηθά τους μαθητές να διατυπώσουν τις απόψεις τους με βάση το πως αυτό που λένε γίνεται αντιληπτό από τους συμμαθητές τους και πως τα επιχειρήματα των άλλων επηρεάζουν τις απόψεις τους.

Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα

Η Cubing είναι μια στρατηγική, η οποία στοχεύει σε θετικά και ευεργετικά αποτελέσματα για τους μαθητές, πλην όμως η εφαρμογή της ενδέχεται να μην έχει πάντα τα αναμενόμενα αποτελέσματα[8].


Πλεονεκτήματα

Η Cubing είναι μια στρατηγική που:

 1. Ενσωματώνει, υψηλού επιπέδου δεξιότητες σκέψης.
 2. Είναι απλός τρόπος για τη διαφοροποίηση, ακόμη κι αν ανατίθεται στον κάθε φοιτητή το ίδιο θέμα ή δεξιότητα. Κάθε κύβος μπορεί να περιέχει τις ίδιες εντολές, αλλά οι εργασίες σχετικά με τους κύβους είναι διαφορετικές, ανάλογα με τις ανάγκες των διαφόρων ομάδων.
 3. Οτιδήποτε σε κανονικές συνθήκες, μπορεί να είναι μια «βαρετή εργασία», μέσω της Cubing γίνεται διασκέδαση και συμμετοχή.
 4. Είναι μια εξαιρετική στρατηγική για την οπτική/κιναισθητική των μαθητών.
 5. Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για τη ταχεία διερεύνηση ενός θέματος.

Μειονεκτήματα

Εξετάζει ένα θέμα με ασυνήθιστο τρόπο κι αυτό μπορεί να αποδειχθεί απογοητευτικό για κάποιους ερευνητές. Μπορεί αρχικά, να φανεί περίεργο και να ωθήσει το συγγραφέα να εγκαταλείψει αυτή τη στρατηγική ή ακόμα χειρότερα, το θέμα.

Αξιολόγηση

Η στρατηγική Cubing μπορεί να ενισχύσει και μια άτυπη αξιολόγηση των μαθητών. Ο επιβλέπων μπορεί να συλλέξει στοιχεία για τις δυνατότητες και τις γνωστικές τους δεξιότητες σε ένα θέμα, κείμενο ή ορισμό. Κάθε πλευρά του κύβου αντιστοιχεί σε ένα σύνολο γνωστικών δεξιοτήτων στο οποίο μπορεί να αξιολογηθεί ο μαθητής. Άλλος τρόπος αξιολόγησης στον οποίο μπορεί να στοχεύσει ο εκπαιδευτικός είναι βάση επιπέδου γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών χρησιμοποιώντας παραπάνω από έναν κύβους. Σε αυτή την περίπτωση ο κάθε κύβος θα οδηγεί σε ενέργειες διαφορετικής δυσκολίας που μπορούν να κάνουν οι μαθητές, ανάλογα με τις δυνατότητες της κάθε ομάδας, προσαρμόζοντας περισσότερο έτσι το επίπεδο δυσκολίας στην κάθε ομάδα ξεχωριστά. Για να εφαρμοστεί αυτό δημιουργείται πρώτα ο "μέσος" κύβος και κατόπιν χαμηλότερης και αυξημένης δυσκολίας.

Παραλλαγές Στρατηγικής

Απαριθμήστε μια λίστα με εργασίες που πρέπει να γίνουν. Ρίξτε το ζάρι για να επιλέξτε το στοιχείο της λίστας με το οποίο θα ασχοληθείτε. Γράψτε κάθε εργασία που πρέπει να γίνει σε ένα χαρτί και αφήστε τους μαθητές να διαλέξουν από ένα Ενσωματώστε μορφές μάθησης στη δραστηριότητα με τον κύβο, όπως η οπτική, η χωρική, η σωματική, η κιναισθητική κλπ. Σχεδιάστε έναν κύβο που θα βοηθά στην ανάγνωση πεζού λόγου, γράφοντας τις επιφάνειες τα παρακάτω ερωτήματα : Ποιός; Τι; Πότε; Πού; Γιατί, Πώς; Οι ερωτήσεις αυτές βοηθούν στην εμβάθυνση του περιεχομένου. [9]

Βιβλιογραφία

Αναφορές

 1. http://users.humboldt.edu/tduckart/Cubing.htm
 2. Tompkins, Gail. Literacy for the 21st Century, 3rd Edition. Pearson Education, 2003.
 3. Cowan, G. Cowan, E. Writing. New York, NY: Wiley, 1980.
 4. http://novelinks.org/uploads/Novels/JourneyToTopaz/Vocabulary%20Cubing%20Strategy.pdf
 5. Vaughan, J. Estes, T. Reading and reasoning beyond the primary grades. Boston, MA: Allyn and Bacon, 1986.
 6. Zygouris-Coe, V. Glass, C. Cubing. 2004.
 7. http://novelinks.org/uploads/Novels/JourneyToTopaz/Vocabulary%20Cubing%20Strategy.pdf
 8. http://users.humboldt.edu/tduckart/Cubing.htm
 9. https://daretodifferentiate.wikispaces.com/file/view/Cubing+2Power+Point.ppt/61257936/Cubing%202Power%20Point.ppt

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι